Nauka dla Społeczeństwa

05.07.2022
PL EN
08.06.2021 aktualizacja 08.06.2021

Lubuskie/ Uniwersytet Zielonogórski świętuje 20-lecie

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Uniwersytet Zielonogórski świętuje 20-lecie działalności. Ustawę o utworzeniu tej uczelni Sejm przyjął 7 czerwca 2001 r. Z tej okazji w poniedziałek odbyło się spotkanie z udziałem dotychczasowych rektorów UZ i przedstawicieli władz miasta i województwa - poinformował Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego.

Uniwersytet Zielonogórski rozpoczął działalność 1 września 2001 r. Został utworzony z połączenia Politechniki Zielonogórskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Powołanie uniwersytetu w Zielonej Górze było wynikiem wieloletnich starań środowiska akademickiego, władz regionalnych i miejskich.

„To, że dziś obchodzimy jubileusz założenia Uniwersytetu Zielonogórskiego, to efekt bardzo długiego procesu z udziałem wielu osób oraz podmiotów. Możemy powiedzieć, że uniwersytet w ciągu 20 lat rozwinął się znakomicie i jest jednym z przykładowych uniwersytetów wśród tych, które powstały po roku 2000” – podkreślił cytowany w komunikacie pierwszy rektor uczelni prof. Michał Kisielewicz.

Zdaniem drugiego rektora UZ - prof. Czesława Osękowskiego, jednym z kamieni milowych w rozwoju uczelni była inicjatywa urzędu marszałkowskiego, by w Zielonej Górze uruchomić kierunek lekarski.

„Nie było to prostą sprawą, bo uniwersytet nie dysponował środkami finansowymi, które by pozwoliły na takie kształcenie, ale poszły konie po betonie. W 2009 r. rozpoczęła się debata. W 2012 r. podpisaliśmy porozumienie o działaniach na rzecz kierunku lekarskiego, później wspólnie złożyliśmy wstępne propozycje kształcenia na ręce ministra” – wspominał Osękowski.

Dodał, że uczelnia mogła w tym zakresie liczyć na pomoc finansową samorządu województwa i urzędu miasta oraz na ich wsparcie w aplikowaniu o fundusze unijne. Jak wskazał Osękowski, w sumie z różnych programów udało się pozyskać kilkaset mln zł.

Inwestycje kontynuował kolejny rektor prof. Tadeusz Kuczyński. Jak podkreślił, przyszło mu władać uczelnią w trudnych czasach, kiedy borykała się z problemem niskiej dotacji, co spowodowane było niżem demograficznym.

„Tych pieniędzy nie było, a był to czas boomu inwestycyjnego. Dopiero w 2017 r. udało nam się uzyskać wyższą o 3 proc. dotację (...) Kontynuowaliśmy prace nad uruchomieniem kierunku lekarskiego, do tego dołożyliśmy prawo i administrację oraz psychologię i logistykę. To by nie było możliwe bez zaangażowania władz samorządowych” – dodał Kuczyński.

Na początku, pieniądze dla uczelni były przede wszystkim w programach krajowych. Rektorzy byli jednak skuteczni w zabieganiu o środki i lwią ich część uzyskiwali z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i tak jest do dziś.

„Te wsparcie, to setki milionów zł, za które uczelnia zrealizowała wielkie inwestycje. Wielkie znaczenie dla regionu mają utworzone parki naukowo-technologiczne” – wskazała marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Dodała, że obecnie tworzony jest Park Technologii Kosmicznych, rozwijana jest baza Szpitala Uniwersyteckiego, w wcześniej dzięki funduszom UE powstała m.in. nowa biblioteka uniwersytecka i poprawiono infrastrukturę oraz wyposażenie uczelni.

„Wspólnie przygotowaliśmy program wsparcia uczelni wyższych. Dzięki temu samorząd nie tylko finansuje wielkie inwestycje ze środków europejskich, ale też te małe rzeczy, chociażby publikacje naukowe, czy specjalny budżet dla kół studenckich. Realizujemy program młodzi on-life i fundujemy stypendia” – wymieniała marszałek regionu.

Polak zapewniała o dalszym wsparciu dla UZ. „W Krajowym Planie Odbudowy bardzo duże środki zapisane są dla uczelni regionalnych, więc myślę, że przed nami złote lata, że będą źródła finansowania naszych wspólnych zamierzeń” – zaznaczyła.

„Jest jedna liczba, która już teraz wzbudza szacunek – 80 tys. absolwentów opuściło mury uniwersytetu od początku jego istnienia. Spora część tych osób związała swoje dalsze losy z naszym regionem. Kształcenie to jedna z misji naszej uczelni” – powiedział obecny rektor UZ prof. Wojciech Strzyżewski.

Dodał, że drugą są badania naukowe znaczące dla woj. lubuskiego oraz liczące się na arenie międzynarodowej. W tej chwili uczelnia ma ponad 1 100 pracowników naukowych.

W uroczystości z okazji 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego udział wzięli także wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak oraz prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, którzy podkreślali rolę uczelni w rozwoju regionu oraz zapewniali o dalszym wsparciu. (PAP)

Autor: Marcin Rynkiewicz

mmd/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022