Uczelnie i instytucje

Komisja UMK sformułowała raport na temat zdawania egzaminów na medycynie

Fot. Fotolia
Fot. Fotolia

Komisja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, powołana po opublikowaniu w mediach nagrania z rozmowy profesorów o zdawalności egzaminów na medycynie, sformułowała raport ze swych prac. Wystąpiła m.in. o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec jednego z pracowników.

Sprawa dotyczy dyskusji 1 marca na bydgoskim Collegium Medicum UMK między dwoma profesorami tej uczelni i jednym z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na temat zdawalności egzaminów online z anatomii na pierwszym roku kierunku lekarskiego. Jeden z uczestników miał powiedzieć, że "zdawalność jest zdecydowanie za wysoka w formie zdalnej i coś z tym musimy zrobić". Studenci mieli okazję przysłuchiwać się dyskusji, ponieważ po skończonym wykładzie z anatomii nie wyłączono mikrofonu.

W komunikacie z prac podano, że komisja powołana przez rektora zapoznała się z dokumentacją dotyczącą organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego na Wydziale Lekarskim, w tym m.in. z Regulaminem Dydaktycznym Wydziału Lekarskiego, sylabusami zajęć, arkuszami ocen zajęć dydaktycznych z ostatnich pięciu lat, arkuszami egzaminacyjnymi z ostatnich trzech lat, a także obciążeniami dydaktycznymi pracowników, tygodniowymi rozkładami zajęć i raportami z przestrzegania reżimu sanitarnego.

Członkowie komisji i współpracujące z nią osoby odbyły szereg bezpośrednich spotkań ze społecznością Wydziału Lekarskiego, w tym z pracownikami Katedry Anatomii Prawidłowej, studentami I roku kierunku lekarskiego (także w formie indywidualnej) i przedstawicielami Samorządu Studentów. Studenci licznie włączyli się w prace komisji, zgłaszając zarówno problemy, jak i propozycje sposobów ich rozwiązywania.

Na ostatnim spotkaniu ekspertów z władzami wydziału, pracownikami Katedry Anatomii Prawidłowej i studentami, wypracowano porozumienie dotyczące rozwiązań dla wszystkich stron.

Komisja stwierdziła, że poziom ostatecznej zdawalności egzaminów z anatomii prawidłowej na tle innych przedmiotów podstawowych na kierunku lekarskim nie jest wyjątkowo niski; wynosi od 96 proc. (w roku akademickim 2016/2017) do 100 proc. (w roku akademickim 2019/2020). Głębszej analizy wymaga natomiast dysproporcja pomiędzy poziomem ostatecznej zdawalności a zdawalnością w pierwszym terminie.

Komisja wskazała także na kilka dyskusyjnych praktyk w sposobie formułowania pytań egzaminacyjnych i ich zakresie tematycznym. Ponadto w ankietach oceny zajęć oraz w rozmowach ze studentami pojawiły się informacje na temat niewłaściwego traktowania studentów przez jednego z pracowników, co zostanie wyjaśnione. Komisja odniosła się też krytycznie do zbyt wysokiego wymiaru obciążenia dydaktycznego niektórych pracowników Katedry Anatomii Prawidłowej.

W konkluzji komisja zarekomendowała rektorowi szereg działań - m.in. wszczęcie postępowania wyjaśniającego w odniesieniu do jednego z pracowników Katedry Anatomii Prawidłowej; przeprowadzenie, przy udziale Samorządu Studentów, analizy jakościowej przebiegu procesu dydaktycznego z zakresu anatomii, od planowania zajęć w sylabusach po egzaminy końcowe, w celu poprawy jego efektywności; wprowadzenie zmian w obciążeniach dydaktycznych pracowników Katedry.

Komisja postuluje również zmianę na stanowisku przewodniczącego Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim; pomoc ze strony Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Osobistego dla studentów CM UMK zgłaszających problemy z samopoczuciem psychicznym; wyznaczenie stałych dyżurów pełnomocników rektora na terenie Collegium Medicum.

W komunikacie wskazano, że zajęcia z anatomii są jednym z najtrudniejszych etapów studiów na kierunkach lekarskich, a pracownicy Katedry Anatomii Prawidłowej prezentują najwyższe kompetencje merytoryczne i ogromne doświadczenie kliniczne.

"Jednak zdobywanie wiedzy i umiejętności, zwłaszcza w tak trudnym obszarze, nie może odbywać się w atmosferze napięcia i źle kształtowanych stosunków międzyludzkich. Władze UMK, Collegium Medicum, Wydziału Lekarskiego oraz kierownictwo i pracownicy Katedry Anatomii Prawidłowej uczynią wszystko, by studiowanie na naszym Uniwersytecie odbywało się nie tylko na najwyższym poziomie i w najlepszych warunkach, ale także w odpowiedniej atmosferze" - podkreślono. (PAP)

autor: Jerzy Rausz

rau/ wj/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Fot. Adobe Stock

    Koszalin/ Trzy oferty w przetargu na budowę Centrum Wiedzy Cognitarium

  • Fot. Adobe Stock

    Wrocław/ W największym szpitalu w regionie powstało Uniwersyteckie Centrum Neurologii i Neurochirurgii

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera