Nauka dla Społeczeństwa

29.01.2023
PL EN
16.03.2021 aktualizacja 16.03.2021

Koszalin/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wśród 15 uczelni z milionem od MEiN

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie jest wśród 15 publicznych uczelni zawodowych, które uzyskały dofinansowanie w kwocie 1 mln zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” – poinformował we wtorek rektor PWSZ w Koszalinie Jan Kuriata.

Rektor uczelni zaznaczył podczas briefingu prasowego, że głównym celem ministerialnego przedsięwzięcia skierowanego do wyższych uczelni zawodowych jest podniesienie w nich jakości kształcenia zawodowego.

Natomiast kanclerz PWSZ w Koszalinie Beata Koronkiewicz podkreśliła, że inicjatywa przyznania środków jest wyłącznie po stronie MEiN. „My do tego konkursu sami nie przystępujemy. To jest bardzo istotne. Konkurs ten rozstrzyga samo ministerstwo w oparciu o dane pochodzące z ZUS-u i o dane z systemu POL-on, który zajmuje się przetwarzaniem wszystkich danych dotyczących uczelni wyższych” – powiedziała kanclerz.

Aby uzyskać dofinansowanie, uczelnie musiały spełnić kryteria związane z jakością kształcenia i przebiegiem karier absolwentów.

Pierwszym z nich był brak negatywnych ocen jakości kształcenia wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2015-2020.

Drugie kryterium dotyczyło pozytywnego wskaźniku bezrobocia i zarobków absolwentów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w 2018 r. Pierwotnie przyjęte wysokości tych wskaźników przez ministerstwo były następnie skorygowane z uwagi na „przyjęcie błędnych danych źródłowych do określenia ich wysokości”. Ostatecznie w odniesieniu do absolwentów studiów I stopnia wskaźnik bezrobocia musiał być mniejszy lub równy 0,97, a względny wskaźnik zarobków większy lub równy 0,62.

Korekta warunków otrzymania ministerialnych środków doprowadziła do zmiany listy 15 beneficjentów, a w konsekwencji na wprowadzenie na nią m.in. PWSZ w Koszalinie.

Jak podały we wtorek władze uczelni, laureatem przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” jest ona po raz trzeci. Ze względnym wskaźnikiem bezrobocia 0,21 zajmuje pierwsze miejsce w Polsce wśród publicznych uczelni zawodowych i drugie w województwie zachodniopomorskim wśród publicznych uczelni. Natomiast ze względnym wskaźnikiem zatrudniania 0,86 jest liderem wśród uczelni publicznych w Zachodniopomorskiem i zajmuje drugie miejsce w Polsce, równorzędne z placówką z Gorzowa Wlkp., wśród publicznych uczelni zawodowych.

Koszalińska uczelnia, której połowa studentów, kształci się na kierunkach medycznych, ministerialne dofinansowanie zamierza przeznaczyć na materiały dydaktyczne oraz eksploatacyjne służące praktycznej nauce zawodu. Jak zaznaczył Kuriata, skorzysta także z możliwości przekazania części środków na drobne remonty pracowni praktycznych. Część z pieniędzy przeznaczona zostanie również na wynagrodzenia w pierwszym kwartale nowego roku akademickiego dla kadry uruchamianego kierunku „Sport, Fitness, Wellness SPA”.

Lista publicznych uczelni zawodowych wyłonionych do dofinansowania jest dostępna na stronie MEiN. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” to przedsięwzięcie ministra edukacji i nauki. Organizowane jest od 2019 r. W tym roku uruchomiono jego III edycję. (PAP)

autorka: Inga Domurat

ing/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023