Nauka dla Społeczeństwa

02.04.2023
PL EN
16.02.2021 aktualizacja 16.02.2021

NCN: ponad 215 mln zł na pionierskie badania podstawowe i nowe zespoły badawcze

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Ponad 215 mln zł otrzymają naukowcy w konkursach MAESTRO 12 i SONATA BIS 10 - poinformowało Narodowe Centrum Nauki (NCN). Przyznane granty umożliwią badaczom realizację pionierskich badań podstawowych oraz utworzenie nowych zespołów badawczych.

W rozstrzygniętych właśnie konkursach złożono 495 wniosków na kwotę ponad 1 mld zł, z czego do finansowania eksperci zakwalifikowali 86 projektów. Współczynnik sukcesu wyniósł ponad 17 proc. Łączna wartość przyznanych środków w obydwu konkursach wynosi aż 215 523 213 zł - informuje NCN w prasowym komunikacie.

Na podstawie oceny ekspertów NCN w dwunastej edycji konkursu MAESTRO finansowanie w kwocie niemal 37 mln zł otrzyma 10 z 68 nadesłanych wniosków.

MAESTRO to konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców, których celem jest realizacja pionierskich badań podstawowych, prowadzących do odkryć naukowych. W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która publikowała swoje dotychczasowe prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowała innymi badaniami finansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczyła w życiu środowiska naukowego. Projekty mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy.

W rozstrzygniętej właśnie dziesiątej edycji konkursu SONATA BIS finansowanie o łącznej wartości niemal 179 mln zł otrzyma 76 z 427 złożonych wniosków.

SONATA BIS to konkurs na projekty badawcze, których celem jest powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających tytuł naukowy lub uprawnień równorzędnych. Kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Projekty mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy.

W ramach obydwu konkursów w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce naukowcy złożyli w sumie 105 wniosków, spośród których do realizacji skierowano 15 na kwotę niemal 34 mln zł. W naukach o życiu wpłynęło 139 wniosków, a do finansowania eksperci zakwalifikowali 27 o łącznej wartości ponad 79 mln zł. Przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych złożyli 251 wniosków, z czego 44 na kwotę ponad 102 mln zł otrzymało finansowanie.

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach MAESTRO 12 i SONATA BIS 10 zostały opublikowane na stronie Narodowego Centrum Nauki.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023