Nauka dla Społeczeństwa

27.09.2022
PL EN
20.01.2021 aktualizacja 20.01.2021

Kraków/ Społeczność UJ zawiązała inicjatywę w reakcji na kryzys klimatyczny

Źródło: PAP Źródło: PAP

Społeczność akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiązała inicjatywę KlimatUJ. To reakcja na kryzys klimatyczno-ekologiczny. Pracownicy naukowi i studenci przedstawili władzom uczelni petycję, w której domagają się przyjęcia strategii klimatycznej.gl

„Jesteśmy osobami związanymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, niegodzącymi się na dalsze bagatelizowanie powagi kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Razem budujemy akademicki ruch społeczny i działamy na rzecz sprawiedliwości klimatycznej” – piszą o sobie osoby zrzeszone wokół inicjatywy KlimatUJ.

Przedstawiciele oddolnej proklimatycznej inicjatywy przygotowali petycję, którą już przedstawili władzom uczelni. Dokument podpisało 1052 studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych UJ.

W ocenie autorów petycji, kryzys klimatyczno-ekologiczny jest największym wyzwaniem w dziejach ludzkości, a antropogeniczny wpływ na jego genezę i narastanie nie budzi wątpliwości wśród ekspertów.

Wśród najważniejszych działań, których wprowadzenia do stycznia 2022 r. domagają się aktywiści wymieniane są m.in.: wyznaczenie terminu, w którym Uniwersytet Jagielloński stanie się instytucją neutralną węglowo i utworzenie planu, który umożliwi jak najszybsze osiągnięcie tego celu; stworzenie międzywydziałowej grupy ekspertów, którzy będą szerzyć rzetelne informacje o stanie ekosystemu i klimatu; włączenie do programów nauczania otwartych zajęć poświęconych trwającemu kryzysowi klimatyczno-ekologicznemu; przeprowadzenie audytu energetycznego w UJ.

Postulaty zawarte w petycji aktywiści - prof. Katarzyna Jasikowska, Agnieszka Kowalczyk, Dorota Łanoszka oraz Małgorzata Śliż - przedstawili władzom uczelni: (rektorowi prof. Jackowi Popielowi, prorektorom prof. Armenowi Edigarianowi i prof. Jarosławowi Górniakowi oraz kanclerz Monice Harpuli.

Inicjatywa spotkała się ze zrozumieniem władz UJ, które podkreśliły, że niektóre działania zostały już wdrożone, np. wyeliminowano plastikowe opakowania, pojemniki i sztućce z zamówień dotyczących obsługi spotkań organizowanych przez administrację uczelni. Zdaniem władz uczelni potrzebne są szerokie konsultacje przed opracowaniem strategii klimatycznej dla uczelni. Władze biorą pod uwagę możliwość utworzenia przy Wydziale Biologii nowego organu – rady klimatycznej, eksperckiego gremium, które zajmowałoby się zarządzaniem uczelnią w sposób zrównoważony.

Przy Instytucie Socjologii UJ powstał adresowany do wszystkich studentów kurs, który obejmuje serię wykładów o tematyce ochrony klimatu. Z powodu pandemii odbywają się one w formie online: www.socjologia.uj.edu.pl/klimatuj (PAP)

autor: Beata Kołodziej

bko/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022