Nauka dla Społeczeństwa

03.07.2022
PL EN
01.12.2020 aktualizacja 01.12.2020

Porozumienie NCBR-NAWA ma wzmocnić umiędzynarodowienie nauki i innowacji

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Podejmowanie działań na rzecz umiędzynarodowienia oraz promocji nauki, innowacji i polskich jednostek naukowych przewiduje porozumienie o współpracy zawarte przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Porozumienie podpisali we wtorek w Warszawie dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska oraz dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki. Zacieśnia ono współpracę między tymi agencjami. A zadania obu agencji wzajemnie się dopełniają. O ile bowiem misją NAWA jest wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wymianę i współpracę międzynarodową, o tyle sednem działalności NCBR jest wspieranie współpracy naukowo-badawczej polskich przedsiębiorców i naukowców.

"To niezwykle ważne, aby wzmacniać potencjał naszych naukowców i promować ich dokonania. Nauka nie może dziś funkcjonować w oderwaniu od rzeczywistości, w izolacji. Polscy innowatorzy coraz częściej dążą do realizowania projektów wspólnie z zespołami z zagranicy, co później ułatwia zarówno współpracę naukową, jak i sprzedaż produktów czy usług na rynkach globalnych" – podkreślił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, cytowany w komunikacie przesłanym przez NAWA i NCBR.

Porozumienie dotyczy m.in. wzajemnego wsparcia finansowego, czyli finansowania lub współfinansowania przez NAWA komponentu mobilnościowego w organizowanych przez NCBR przedsięwzięciach lub programach oraz finansowania lub współfinansowania przez NCBR komponentu badawczego lub badawczo-rozwojowego w programach lub działaniach inicjowanych przez NAWA.

Jak wyjaśniono w komunikacie, strony porozumienia nie chcą być dla siebie konkurencją; przeciwnie, planują współpracować na rzecz komplementarności swojej oferty programowej. Chcą podejmować działania na rzecz umiędzynarodowienia, a także wspólnej promocji nauki, innowacji i polskich jednostek systemu nauki i szkolnictwa wyższego oraz tworzenia mechanizmów wspierających ciągłość i spójność realizacji zarówno prac badawczych i rozwojowych, jak i komponentu mobilnościowego.

"Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wspiera współpracę międzynarodową i mobilność naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, także tych badaczy, których wyniki badań mają zastosowanie bezpośrednio w przemyśle i gospodarce. Porozumienie o współpracy z NCBR otwiera drogę do wzmocnienia działań, które otworzą przed naukowcami-innowatorami nowe możliwości wsparcia realizowania projektów naukowych w międzynarodowym środowisku. Cieszę się, że dzięki połączeniu sił NCBR i NAWA będziemy mogli skuteczniej umacniać pozycję polskiej nauki na świecie" – powiedziała podczas wtorkowej uroczystości dyrektor Żebrowska, cytowana w komunikacie.

A dr inż. Wojciech Kamieniecki zapewnił: "Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej to nasz naturalny i sprawdzony partner w licznych działaniach, jakie podejmujemy na rzecz zwiększenia obecności naszej nauki i biznesu na forum międzynarodowym". Dodał, że w stałym kontakcie z NAWA jest już biuro w Brukseli, powołane, aby bezpośrednio dbać tam o odpowiednią reprezentację interesów polskiego środowiska naukowego i innowacyjnego w Europie. "Jestem pewien, że dzięki zawartemu dziś porozumieniu ta współpraca stanie się jeszcze bardziej intensywna i przełoży się chociażby na wzrost udziału podmiotów z naszego kraju w innowacyjnych projektach międzynarodowych, w tym w inicjatywach w ramach Horyzontu Europa" – powiedział. 

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022