Ministerstwo Edukacji i Nauki

21.05.2022
PL EN
07.10.2020 aktualizacja 07.10.2020

Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie zainaugurowano 68. rok akademicki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Dzisiaj rolnictwo jest niesłychanie blisko związane z nauką – powiedział komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski we wtorek podczas inauguracji 68. roku akademickiego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Ocenił też, że w czasie pandemii rolnictwo zdaje egzamin, a w Europie mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe.

Unijny komisarz ds. rolnictwa połączył się za pośrednictwem internetu z uczestnikami inauguracji.

W swoim przemówieniu Janusz Wojciechowski podkreślił, że „wszelki postęp w rolnictwie, ale także nowe wyzwania, które przed rolnictwem stoją, wymagają wiedzy naukowej”.

„Dzisiaj w Unii Europejskiej realizujemy priorytety jeśli chodzi o przyszłość rolnictwa w Europe – myślę przede wszystkim o +zielonym ładzie+, który jest wielkim planem zreformowania rolnictwa w taki sposób, żeby było bardziej przyjazne dla środowiska, dla klimatu, bardziej odporne na sytuacje kryzysowe, żeby rozwijało się w sposób zrównoważony” – mówił komisarz.

W jego ocenie rolnictwo w czasie pandemii zdaje egzamin i mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe w Europie, ale – jak podkreślił komisarz – musimy intensywnie pracować, by bezpieczeństwo żywnościowe zostało zachowane też w dłuższej perspektywie, dla przyszłych pokoleń.

Zwracając się do studentów Wojciechowski powiedział, że wybrali „bardzo interesujący, ale też bardzo wymagający zawód”. „Współczesny rolnik musi być człowiekiem wszechstronnie wykształconym, można powiedzieć człowiekiem renesansu, wykazującym się wiedzą z różnych dziedzin i korzystającym z dorobku nauki” – powiedział komisarz podkreślając, że Polska jest ważną częścią rolnictwa europejskiego.

Nowy rektor Uniwersytetu Rolniczego dr hab. inż. Sylwester Tabor przypomniał, że w tym roku przypada 130-lecie nauczania rolnictwa na poziomie wyższym w Krakowie, nauczania zapoczątkowanego przez Studium Rolnicze, powołane przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (UR powstał ze zlikwidowanych wydziałów Rolniczego i Leśnego UJ - PAP).

„Skomplikowana sytuacja polityczna i epidemiczna na świecie spowodowały, że nadal każdego dnia co dziesiąta osoba na świecie kładzie się spać głodna. Widać, zatem jak wiele pracy pozostało przed nauką i kształceniem rolniczym w Polsce i na świecie” – powiedział rektor.

Podkreślił, że nauki rolnicze jak żadne inne dbają o zrównoważony rozwój środowiska i społeczeństw i „bazują na gruncie poznania praw rządzących przyrodą, a nie na gruncie ideologii”.

Zapowiadając dalszy rozwój uczelni rektor zwrócił uwagę, że częściowo ma ona już nowoczesną aparaturę, ale – jak dodał – nie zawsze jest ona w pełni wykorzystana i dlatego uczelnia będzie dążyć do utworzenia centralnych laboratoriów, służących interdyscyplinarnym i międzynarodowym zespołom badaczy.

Mówiąc o osiągnięciach naukowych wyliczał: "Specjalizacja w zakresie koordynacji projektów przez Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów i Centrum Transferu Technologii oraz biuro podległe Prorektorowi ds. Nauki, w okresie ostatnich pięciu lat zaowocowała 63 projektami na łączną kwotę przeszło 76 mln zł. W tym samym okresie uzyskaliśmy 42 patenty, a dalsze 82 zgłoszenia wynalazków oraz wzorów użytkowych i przemysłowych – oczekuje na decyzję o udzielaniu patentu. Ogólnie należy jednak nadmienić, że uzyskiwane wskaźniki parametryczne nie są imponujące, bo najwyższe dotyczą zwykle co czwartego nauczyciela akademickiego”.

W swoim przemówieniu zwrócił uwagę też m.in. na zaangażowanie w rozwój uczelni pracowników administracji i zapowiedział, że - w miarę możliwości finansowych – wynagrodzenia pracowników innych niż nauczyciele będą „urealniane”.

Rok akademicki 2020/2021 na Uniwersytecie Rolniczym rozpoczęło prawie 8 tys. studentów na 30 kierunkach stacjonarnych i niestacjonarnych.

W związku z pandemią liczba miejsc w akademikach została zmniejszona o jedną trzecią. Wyłączone z kwaterowania są pokoje przeznaczone na izolatoria i pokoje przeznaczone do kwaterowania rotacyjnego (dla osób, które nie będą przez cały miesiąc zamieszkiwały w pokojach). 

PAP - Nauka w Polsce, Beata Kołodziej

bko/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022