Nauka dla Społeczeństwa

07.07.2022
PL EN
01.06.2020 aktualizacja 01.06.2020

NCN: 15 mln zł dla badaczy w konkursie MINIATURA

Fot. PAP/Darek Delmanowicz 03.03.2015 Fot. PAP/Darek Delmanowicz 03.03.2015

Łącznie 15 mln zł mogą zdobyć badacze w czwartej edycji konkursu MINIATURA, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Finansowe wsparcie można przeznaczyć na pojedyncze działania naukowe, służące przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.

Badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne – właśnie te zadania będą mogli zrealizować naukowcy w konkursie MINIATURA 4 - informuje w prasowym komunikacie Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs MINIATURA 4 jest realizowany w trybie ciągłym, a wnioski będą przyjmowane od 1 czerwca do 30 września br. W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i są zatrudnione przez jednostkę występującą w roli wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę. Osoba, która planuje wystąpić z wnioskiem, musi spełnić określone warunki, w tym m.in. nie może kierować, obecnie ani w przeszłości, realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN - ani być laureatem organizowanych przez Centrum konkursów na stypendia doktorskie lub staże.

Zaplanowane działania naukowe muszą wpisywać się w definicję badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych, mających na celu przede wszystkim zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów. Czas realizacji działań naukowych nie może przekraczać 12 miesięcy, a wysokość wnioskowanego finansowania musi się zmieścić w przedziale 5-50 tys. zł.

"Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeśli łączna wnioskowana kwota przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w tej edycji konkursu. Dlatego też warto zaplanować złożenie wniosku we wcześniejszym terminie" - zaznacza NCN.

Proces oceny jest uproszczony i przebiega jednostopniowo, dzięki czemu wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia wniosku. Rozpoczęcie realizacji zadania także jest szybsze: ogólne warunki umowy zostały wpisane już do treści wniosku, dzięki czemu zaplanowane prace można podjąć od razu po uprawomocnieniu się decyzji o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022