Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
18.05.2020 aktualizacja 18.05.2020

NCN przyznało niemal 668 mln zł na badania podstawowe w czterech konkursach

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło w poniedziałek wyniki trzech flagowych konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a po raz pierwszy wyniki skierowanego do doktorantów konkursu PRELUDIUM BIS. Na listach rankingowych znalazło się ponad osiemset projektów o wartości niemal 668 mln zł.

Jak podało NCN w przesłanym PAP komunikacie, w sumie w czterech konkursach naukowcy złożyli 4524 wnioski, które opiewały na kwotę ponad 3,2 mld zł. Eksperci skierowali do finansowania 809 projektów o wartości 667 745 974 zł. Finansowanie otrzymało średnio prawie 18 proc. złożonych wniosków.

Celem konkursu PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez początkujących naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspieranie mobilności młodych badaczy. W pierwszej edycji konkursu, który jest wspólną inicjatywą NCN i NAWA, spłynęło 255 wniosków, z czego 96 otrzymało finansowanie w łącznej wysokości prawie 47 mln zł. Rozpoczęcie finansowania nastąpi już od października tego roku.

"Konkurs PRELUDIUM BIS, który stanowi elitarną ścieżkę w ramach szkół doktorskich, to możliwość zdobycia stabilnego finansowania przez 4 lata przygotowywania rozprawy doktorskiej – mówi dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki, . – W pierwszej edycji nieco zaskoczyła nas niższa, niż zakładaliśmy, liczba złożonych wniosków. Liczmy jednak, że z każdą kolejną zainteresowanie konkursem będzie rosło".

OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do etapu kariery naukowej lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Do NCN wpłynęły 2133 wnioski na łączną kwotę niemal 2,2 mld zł. Po przeprowadzeniu procesu oceny eksperci zakwalifikowali do finansowania 350 projektów o wartości prawie 460 mln zł.

W konkursie PRELUDIUM o środki na badania mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora, a temat projektu nie musi być powiązany z tematyką rozprawy doktorskiej. W 18. edycji konkursu naukowcy złożyli 1146 wniosków na kwotę niemal 170 mln zł. Ostatecznie do finansowania zostało skierowanych 205 projektów o łącznym budżecie prawie 32 mln zł.

Adresatami konkursu SONATA są natomiast badacze posiadający stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W piętnastej edycji konkursu badacze złożyli 990 wniosków na łączną kwotę prawie 730 mln zł. Finansowanie otrzymało 9158 projektów o łącznej wartości niemal 130 mln zł.

Oceny wniosków w konkursach NCN dokonują eksperci wybierani spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Proces oceny jest podzielony na dwa etapy: ocenę kwalifikacyjną oraz ocenę specjalistyczną. Każdy etap to co najmniej dwie oceny indywidualne dla każdego wniosku oraz posiedzenie zespołu ekspertów, podczas którego dyskutowane są te oceny i ustalane listy rankingowe.

Zwycięskie projekty w konkursach OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 i PRELUDIUM BIS można znaleźć tutaj: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2020-05-18-opus18-preludium18-sonata15-preludium-bis1

(PAP)

agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023