Nauka dla Społeczeństwa

30.09.2023
PL EN
24.02.2020 aktualizacja 24.02.2020

Dawna literatura medyczna na wystawie w Książnicy Cieszyńskiej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Najcenniejsze dzieła dawnego piśmiennictwa medycznego można od soboty zobaczyć na wystawie „Nulla res tam necessaria est quam medicina - dawna literatura medyczna w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej” – poinformował dyrektor placówki Krzysztof Szelong.

„Wystawa prezentuje nie tylko sylwetki najwybitniejszych przedstawicieli świata medycyny wraz z ich najdonioślejszymi osiągnięciami naukowymi, lecz również obejmuje problematykę rozwoju myśli medycznej oraz form praktyk lekarskich, zarysowując kwestię zdrowia i choroby przedstawioną na przestrzeni wieków” – poinformował Szelong.

Autorzy ekspozycji - dr Aleksandra Golik-Prus i Rafał Cholewa, zaznaczyli, że prezentowane obiekty pozwalają prześledzić skróconą wersję historii medycyny, począwszy od dzieł Hipokratesa do XVIII-w. książek Hermana Boerhaave.

„Spektrum dzieł znajdujących się na wystawie rozciąga się od kompendiów medycyny i farmacji, przez herbarze, specjalistyczne podręczniki anatomii i położnictwa, aż po farmakopeje zawierające spisy leków” – wskazali autorzy.

Zakres tematyczny rozciąga się od starożytności, której dokonania reprezentuje Hipokrates czy Galen, przez średniowiecze z Hildegardą z Bingen oraz szkołą w Salerno na czele, aż po dzieła największych przedstawicieli medycyny XVIII-w. „Wiekopomne dokonania i osiągnięcia wspomnianych teoretyków i praktyków medycyny odegrały w historii doniosłą rolę, ponieważ nieustannie pozwalały żywić człowiekowi nadzieję na odzyskanie i zachowanie zdrowia” – poinformowali Golik-Prus i Cholewa.

Na wystawie zobaczyć można także wizerunki dawnych, sławnych lekarzy, wnętrza aptek oraz tablice anatomiczne prezentujące budowę ciała ludzkiego.

„Wybrane pozycje stanowią jedynie cząstkę bogatych zbiorów medycznych Książnicy Cieszyńskiej, obejmujących ok. 380 ksiąg. W większości zgromadził je Leopold Jan Szersznik w dziale +Medici+. Wśród nich znajduje się 30 tytułów dzieł należących niegdyś do cieszyńskich lekarzy i farmaceutów” – wskazali autorzy ekspozycji.

Ekspozycję zwiedzać można do 27 czerwca.

Zbiory Książnicy Cieszyńskiej liczą ok. 200 tys. woluminów dzieł drukowanych, w tym 17,5 tys. starych druków (53 inkunabuły), a ponadto ok. 18 tys. jednostek ewidencyjnych rękopisów. (PAP)

autor: Marek Szafrański

szf/ mmu/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023