Nauka dla Społeczeństwa

08.08.2022
PL EN
17.01.2020 aktualizacja 17.01.2020

Od października elektroniczne legitymacje dla nauczycieli akademickich

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Od 1 października uczelnie mają wydawać elektroniczne, a nie jak dotychczas papierowe legitymacje służbowe dla pracowników akademickich. Będzie można na nich np. zakodować bilet miejski. Projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w tej sprawie trafił do konsultacji.

Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego to dokument poświadczający zatrudnienie nauczyciela akademickiego w danej uczelni, a także jego uprawnienia do korzystania z ulgi przy przejazdach niektórymi środkami transportu publicznego. Dotychczas miały one formę papierową.

Jak przypomniano w uzasadnieniu projektu, do wydania rozporządzenia określającego wzór legitymacji służbowej nauczycieli akademickich oraz sposób potwierdzania jej ważności obliguje ministra nauki i szkolnictwa wyższego nowa ustawa o uczelniach, która weszła w życie 1 października 2018 r. Zgodnie z jej zapisami w okresie przejściowym, czyli od 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2020 r., nauczycielom akademickim są wydawane legitymacje służbowe oraz potwierdzana jest ich ważność na zasadach dotychczasowych.

W stosunku do obecnie obowiązującego wzoru legitymacji projektowany wzór różni się postacią dokumentu oraz zakresem danych identyfikujących posiadacza legitymacji. Nowy dokument będzie wydawany w postaci karty procesorowej z interfejsem, a nie jak dotychczas w postaci papierowej - wyjaśniono w uzasadnieniu. Na dokumencie, podobnie jak we wzorach legitymacji studenckiej i legitymacji doktoranta, będzie zamieszczone imię, nazwisko oraz numer PESEL nauczyciela akademickiego.

Według projektodawców wprowadzenie wspomnianych danych posiadacza legitymacji i zastosowanie karty procesorowej sprawi, że dokument będzie można wykorzystywać jako narzędzie do dostępu do niektórych pomieszczeń uczelni lub uczelnianych centrów wydruku. Może też służyć jako karta biblioteczna uprawniająca do korzystania z zasobów bibliotecznych uczelni.

"Rozwiązanie takie może wpłynąć na zmniejszenie liczby wydawanych przez uczelnie dokumentów, w tym kart, i pozwoli na usprawnienie prac organizacyjnych. Ponadto dla nauczyciela akademickiego legitymacja, po spełnieni uzewnętrznych wymogów formalnych, mogłaby służyć jako nośnik do kodowania biletów komunikacji miejskiej – tak jak ma to miejsce w przypadku legitymacji studenckiej czy legitymacji doktoranta" - czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Projekt przewiduje zróżnicowanie częstotliwości potwierdzania ważności legitymacji, w zależności od okresu zatrudnienia nauczyciela akademickiego. W przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony ważność legitymacji będzie potwierdzana corocznie, a w przypadku zatrudnienia na czas określony – co semestr.

Wedle projektu rozporządzenie ma wejść w życie 1 października 2020 r. 

PAP - Nauka w Polsce

agt/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022