Nauka dla Społeczeństwa

13.04.2024
PL EN
14.10.2019 aktualizacja 14.10.2019

Kraków/ 12,5 tys. studentów Uniwersytetu Pedagogicznego zainaugurowało rok akademicki

Kraków, 14.10.2019. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (L) uczestniczy w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. PAP/Jacek Bednarczyk Kraków, 14.10.2019. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (L) uczestniczy w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. PAP/Jacek Bednarczyk

12,5 tys. studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zainaugurowało w poniedziałek rok akademicki 2019/2020. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podkreślił na uroczystości, że UP jest najlepszą uczelnią pedagogiczną w Polsce.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od lat zajmuje najwyższe miejsce w rankingach uczelni pedagogicznych. Ogółem w nowym roku akademickim w 22 instytutach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie studiować będzie 12,5 tys. osób (studia stacjonarne i niestacjonarne), w tym prawie 6,2 tys. na pierwszym roku.

O indeks uczelni ubiegało się prawie 19 tys. kandydatów. UP rekrutowała na 56 kierunków, w tym cztery nowe: polityka społeczna, kognitywistyka, bezpieczeństwo zdrowotne, zarządzanie w służbach społecznych.

Rektor uczelni prof. Kazimierz Karolczak podkreślił, że to właśnie „studia nauczycielskie” cieszą się największym zainteresowanie kandydatów na studia. „Jeśli ktoś mówi, że nie ma chętnych na studiach nauczycielskich, to jesteśmy żywym zaprzeczeniem tego” – powiedział rektor.

Jak wyliczał, na nauczycielską filologię angielską było 12,21 chętnych na jedno miejsce, na filologię hiszpańską – 10 kandydatów na miejsce. Zainteresowaniem maturzystów cieszyła się także psychologia – 10,62 osób na miejsce.

„Te dane cieszą i utwierdzają w przekonaniu, że nasze kierunki studiów są dostosowane do oczekiwań społecznych i zainteresowań młodych ludzi, którzy teraz bardzo świadomie i pragmatycznie podchodzą do wyboru kierunków” – ocenił rektor.

Przyznał, że wprowadzana reforma uczelni wymagała ciężkiej pracy, ale, jak powiedział, „udało się”. Zdaniem rektora w kolejnych latach mogą być nowe problemy, ale władze uczelni i pracownicy optymistycznie patrzą w przyszłość. „Chcemy pozostać wierni naszej nauczycielskiej przeszłości, choć ostatecznie nasza oferta jest znacznie szersza” – zaznaczył prof. Karolczak.

Wicepremier, min. nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin dziękował środowisku akademickiemu za cztery lata współpracy i za to, czego sam mógł się od tego środowiska nauczyć. „W przypadku Uniwersytetu Pedagogicznego ogromnym wyzwaniem będą nowe zasady kształcenia nauczycieli” – powiedział wicepremier.

Jak podkreślił, teraz jest czas na „spokojne” wdrażanie ustawy 2.0 – o nauce i szkolnictwie wyższym oraz czas na to, aby przekonać się, jak sprawdzają się nowe przepisy. „Jesteśmy gotowi na korektę” – zapowiedział minister. Zaznaczył przy tym, że "filary" ustawy zostaną zachowane.

W nowym roku akademickim obowiązują zmiany wprowadzone reformą szkół wyższych. Istotną zmianą jest przebudowa struktury wewnętrznej uczelni, której konsekwencją jest oddzielenie nauki od kształcenia.

Na Uniwersytecie Pedagogicznym nauka i badania prowadzone będą na czterech wydziałach dziedzinowych: na Wydziale Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Wydziale Sztuki. W ramach wydziałów powołano 12 rad dyscyplin (w 12 dyscyplinach UP ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych). Za prowadzenie badań naukowych i rozwój nauki odpowiadać będą stojący na czele wydziałów dziekani i przewodniczący rad dyscyplin.

Za dydaktykę odpowiadają instytuty, które przejęły kształcenie studentów. Na czele 22 instytutów stoją dyrektorzy.

Instytuty Uniwersytetu Pedagogicznego funkcjonujące od nowego roku akademickiego to: Filologii Polskiej, Nauk o Informacji, Neofilologii, Filozofii i Socjologii, Prawa, Administracji i Ekonomii, Politologii, Nauk o Bezpieczeństwie, Nauk o Wychowaniu, Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Pedagogiki Specjalnej, Spraw Społecznych, Psychologii, Malarstwa i Edukacji Artystycznej, Grafiki i Wzornictwa, Sztuki Mediów, Biologii, Geografii, Matematyki, Fizyki, Informatyki, Nauk Technicznych, Historii i Archiwistyki.

Przygotowując się do wprowadzenia zmian związanych z reformą powołano nowe organy: radę uczelni będzie m.in. monitorować zarządzanie uniwersytetem, oraz szkołę doktorską (ośmiosemestralną), w ramach której doktorant realizować będzie plan kształcenia i indywidualny plan badawczy, finalnie przygotowującą do uzyskania tytułu doktora.

Nowo utworzoną jednostką jest Centrum Obsługi Studenta, które przejęło obowiązki dotychczasowych dziekanatów. Centrum odpowiada za obsługę administracyjną studentów i absolwentów oraz prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów. (PAP)

autor: Beata Kołodziej

bko/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024