Nauka dla Społeczeństwa

06.12.2023
PL EN
06.10.2019 aktualizacja 06.10.2019

Śląski Uniwersytet Medyczny zainaugurował rok akademicki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Jedna z największych uczelni medycznych w kraju – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM) – inaugurowała w piątek nowy rok akademicki. Studia na pierwszym roku rozpoczęło ponad 3 tys. osób.

"Tak szpitale kliniczne, jak i nasz uniwersytet, sprostają waszym oczekiwaniom - opartym na cyfrowym świecie" – zapewnił w przemówieniu inauguracyjnym rektor uczelni prof. Przemysław Jałowiecki. Podkreślił, że pracownie komputerowe w Centrach Symulacji Medycznej wyposażono w niezbędny sprzęt i oprogramowanie, umożliwiając prowadzenie zajęć z wykorzystaniem wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości.

Oprogramowanie rozszerzające możliwości symulatorów nakłada wirtualne obiekty na obraz rzeczywisty, umożliwiając uczestnikom zajęć np. obserwację ruchów płodu w symulatorze porodowym. Uczelnia pozyskała środki na realizację pięciu projektów dotyczących wirtualnej rzeczywistości, obejmujących tematykę ratownictwa medycznego, chirurgii, laboratorium chemicznego czy anatomii.

"W tym roku akademickim uruchomiliśmy autorskie oprogramowanie, odwzorowujące w wirtualnej rzeczywistości salę symulacyjną intensywnej terapii oraz gabinet stomatologiczny. Student, mając do dyspozycji pełne, wiernie odwzorowane wyposażenie, może przejść szereg zaprojektowanych ścieżek scenariuszowych, takich jak badanie pacjenta, podłączenie niezbędnej aparatury czy monitorowanie czynności życiowych" – wyjaśnił rektor.

Od ubiegłego roku zajęcia w SUM odbywają się także z udziałem tzw. pacjentów standaryzowanych. Są to specjalnie zatrudnione osoby, które wcielają się w rolę pacjentów. Dzięki temu studenci uczą się budowania relacji, odpowiedniej komunikacji z chorymi i ich rodzinami oraz przekazywania trudnych informacji.

Katowicka uczelnia wprowadziła też elektroniczny system egzaminacyjny z zastosowaniem tabletów. Jako pierwsza w Polsce zrezygnowała z przeprowadzenia egzaminacyjnych testów z anatomii przy pomocy długopisu i kartki papieru, wdrażając aplikację e-szpilki. W minionym roku akademickim w egzaminach z użyciem rozwiązań elektronicznych wzięło udział blisko 4 tys. studentów. Prac nie sprawdzają egzaminatorzy, ale program komputerowy, co również przyśpiesza podanie wyników egzaminu.

Prof. Jałowiecki poinformował też o planach utworzenia Innowacyjnego Centrum Badawczo-Leczniczego Medycyny Nuklearnej przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego - jednym z pięciu szpitali klinicznych uczelni. Planowany jest zakup cyklotronu, wyposażenie w najnowocześniejsze aparaty diagnostyczne z zakresu medycyny nuklearnej oraz produkcja radiofarmaceutyków. Stworzy to nowe możliwości diagnostyki chorób onkologicznych, ośrodkowego układu nerwowego, czy układu dokrewnego, ale też poszerzy możliwości kształcenia.

Tegoroczną nowością w programie studiów są dwie nowe specjalności na kierunku dietetyka II stopnia. To dietetyka bariatryczna oraz onkologiczna. Podczas rekrutacji największą popularnością cieszyły się kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, fizjoterapia i farmacja.

Jednym z efektów wejścia w życie tzw. Ustawy 2.0, reformującej szkolnictwo wyższe, jest w SUM powołanie Szkoły Doktorskiej. Organami uprawnionymi do nadawania stopni naukowych nie są już Rady Wydziałów, ale Rada Dziedziny Naukowej oraz trzy Rady Dyscyplin Naukowych: Rada Dyscypliny Naukowej dla nauk medycznych, Rada Dyscypliny Naukowej dla nauk farmaceutycznych oraz Rada Dyscypliny Naukowej dla nauk o zdrowiu. Uprawnienia do prowadzenia postępowań w sprawie nadania tytułu profesora przyznano wyłącznie Radzie Doskonałości Naukowej. W katowickiej uczelni zachowano strukturę pięciu wydziałów, którym statutowo nadano nowe nazwy: Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach.

Wykład inauguracyjny pt. "Mitologia grecka a przewlekła niewydolność nerek" wygłosił w piątek prof. Andrzej Więcek.(PAP)

autorka: Anna Gumułka

lun/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023