Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
29.04.2019 aktualizacja 29.04.2019

NCN: prawie 36,4 mln zł na polsko-chińskie badania naukowe

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Łącznie niemal 36,4 mln zł przekaże Narodowe Centrum Nauki na polsko-chińskie badania naukowe w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu SHENG 1 - poinformowało NCN na swojej stronie internetowej.

W ramach konkursu SHENG wnioskodawcy mogli pozyskać środki na polsko-chińskie badania podstawowe w obszarze nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych oraz w wybranych dyscyplinach nauk społecznych. Konkurs jest efektem współpracy Narodowego Centrum Nauki i chińskiej agencji National Natural Science Foundation of China (NSFC).

"Pierwsza edycja konkursu SHENG była pilotażowa pod wieloma względami" - podkreślił cytowany w komunikacie dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki. "Po raz pierwszy polscy naukowcy mogli pozyskać tak znaczne środki na sfinansowanie bezpośredniej współpracy z badaczami z Chin w zakresie badań podstawowych. Co ciekawe, wnioski były oceniane w dwutorowej procedurze – niezależnie przez naszych ekspertów i przez ekspertów agencji chińskiej. Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do finansowania powstała po porównaniu tych dwóch ocen i uzgodnieniu stanowisk obu agencji" – dodał.

Finansowane projekty będą realizowane zarówno w Polsce, jak i w Chinach, przy czym nad realizacją każdego projektu będzie czuwać dwóch kierowników: jeden po stronie chińskiej, drugi po stronie polskiej. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, zaś minimalna wartość polskiej części projektu to 250 tys. zł. Czas realizacji projektu badawczego to 36 miesięcy.

Jak poinformowało NCN, w konkursie SHENG 1 złożono łącznie 250 wniosków na kwotę ponad 313 tys. zł. Ostatecznie wsparcie otrzyma 30 projektów: jeden wniosek w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, siedem wniosków w grupie nauk o życiu oraz 22 wnioski w naukach ścisłych i technicznych. Łączny budżet przyznanych grantów wynosi 36 377 384 zł. Pierwsze polsko-chińskie projekty badawcze w ramach konkursu SHENG rozpoczną się w czerwcu 2019 r.

Ocena formalna i merytoryczna wniosków w konkursie SHENG była przeprowadzana równolegle w NCN i NSFC. Przedmiotem oceny były wspólne, polsko-chińskie wnioski o finansowanie projektów badawczych, zaś eksperci oceniali wartość naukową projektu, kwalifikacje zespołu badawczego, możliwość wykonania projektu oraz kosztorys. NCN zaznaczyło, że ze względu na bardzo wysoki poziom naukowy na liście rankingowej znalazły się wyłącznie projekty uznane za najlepsze przez obydwie agencje.

Z listą rankingową można zapoznać się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-04-26-sheng1

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023