Nauka dla Społeczeństwa

06.12.2023
PL EN
25.06.2016 aktualizacja 25.06.2016

Gdynia/Uniwersytet Gdański ma nowy statek naukowo-badawczy

Uniwersytet Gdański ma nowy statek naukowo-badawczy; według uczelni będzie to najnowocześniejsza tego typu jednostka pływająca po Bałtyku. W pierwszy rejs statek wypłynie jesienią br. Jednostka zastąpi obecną, wysłużoną już jednostkę "Oceanograf-2".

W piątek w stoczni Nauta w Gdyni odbyła się uroczystość chrztu jednostki, która otrzymała imię "Oceanograf". Matką chrzestną była dr Barbara Szczurek, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i żona prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka.

Nowy statek naukowo-badawczy Uniwersytetu Gdańskiego "Oceanograf" jest katamaranem o długości 49,5 m i szerokości 14 m. Może osiągać maksymalną prędkość 12 węzłów. Jednostka będzie wykorzystywana do prowadzenia interdyscyplinarnych badań środowiska i przyrody Morza Bałtyckiego, badań biologicznych, chemicznych, fizycznych i geologicznych oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku oceanografia i innych.

Na statku zastosowano dwukadłubową konstrukcję, która minimalizuje kąt przechyłu, co jest szczególnie ważne przy prowadzeniu badań na morzu, gdzie każdy niezamierzony ruch może zakłócić pomiary. Oprócz specjalistycznych laboratoriów wewnątrz statku oraz multimedialnej sali seminaryjnej dla studentów, na pokładzie znajduje się również miejsce do obserwacji ssaków i ptaków morskich.

Na statku znajdują się laboratoria: mokre, pomiarowe, sterylne, termostatyzowane, a także sala dydaktyczna seminaryjno-komputerowa. Jednostka będzie mogła zabierać na pokład maksymalnie 20 osób. Będzie pływać przede wszystkim po Morzu Bałtyckim, chociaż nie wyklucza się rejsów w inne rejony. Właścicielem jednostki będzie Wydział Oceanografii i Geografii UG. Portem macierzystym - Gdynia.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Bernard Lammek powiedział podczas uroczystości, że posiadanie zaawansowanego technologicznie statku "Oceanograf" to z jednej strony istotne wzbogacenie potencjału badawczego, ale też możliwość lepszego poznania fauny i flory Bałtyku. "To szansa na lepsze wykorzystanie możliwości, jakie daje regionowi położenie nad Bałtykiem, to także szansa na to, aby coraz lepiej poznawać i doskonalić sposoby ochrony wód morskich" - argumentował rektor.

Dyrektor Instytutu Oceanografii UG, Natalia Gorska podkreśliła w swoim wystąpieniu, że oddanie do użytku nowoczesnej jednostki stwarza nowe, wyjątkowe możliwości dla uczelni. Podkreśliła, że budowa statku jest ważnym etapem w realizacji misji zarówno UG, jak i Instytutu Oceanografii, jako uczelni i instytutu o znaczącym potencjale morskim.

Rektor UG powiedział dziennikarzom, że porównując dotychczas wykorzystywaną jednostkę i nową, można powiedzieć, że są one jak "wóz drabiniasty i Mercedes, oczywiście na korzyść nowego +Oceanografa+". "Statek jest naszpikowany najnowocześniejszą aparaturą i będzie najnowocześniejszą jednostką na Bałtyku" - dodał.

Uczelnia musi utrzymać jednostkę. Z tego względu UG planuje wynajmować "Oceanografa" firmom, organizować szkolenia morskie dla młodzieży i współpracować z uczelniami niemieckimi.

Budowa i wyposażenie jednostki kosztowało około 40 mln zł; pieniądze przyznało Instytutowi Oceanografii UG w 2001 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przetarg na realizację projektu w formule „zaprojektuj i zbuduj” wygrało konsorcjum: Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. i stocznia Crist S.A.

"Budując statki o przeznaczeniu naukowo-badawczym, mamy okazję współpracować ze środowiskiem akademickim, co daje nam dostęp do nowych rozwiązań technologicznych. (...) W ten sposób ulepszamy nasze produkty i doskonalimy swoje kompetencje" – przekonuje Prezes Zarządu Stoczni Nauta, Sławomir Latos.

Uczestniczący w uroczystości wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Paweł Brzezicki w swoim wystąpieniu pogratulował uczelni wyboru stoczni Nauty jako wykonawcy statku. "Tradycja i poziom technologiczny, na którym stocznia się znajduje, gwarantuje wieloletnią, bezproblemową eksploatację tej jednostki" - podkreślił.

Początkowo planowano oddanie statku do użytku na wiosnę 2014 roku. "To jest zupełnie unikatowa jednostka; w trakcie budowy pojawiały się nowe pomysły, które zmieniały pierwotną koncepcję, co wpłynęło na przedłużenie budowy, ale dzięki temu jednostka jest może nie doskonała, ale zbliżona do tego stanu" - tłumaczył rektor. "To opóźnienie nie było wynikiem ani złej woli czy niekompetencji stoczni albo uczelni" - dodał.

Instytut Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe w strefie przybrzeżnej mórz szelfowych. Badania te skoncentrowane są głównie w rejonie południowego Bałtyku i Zatoki Gdańskiej, a także w rejonach polarnych. Dzięki prowadzonym badaniom instytut gromadzi i rozwija wiedzę niezbędną do wspierania zrównoważonego wykorzystania i ochrony środowiska morskiego. Obecnie na Wydziale Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego kształci się 1454 studentów i doktorantów.

PAP - Nauka w Polsce

bls/ mrt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023