Nauka dla Społeczeństwa

08.08.2022
PL EN
01.06.2014 aktualizacja 01.06.2014

Wrocławskie Centrum Biotechnologii stawia na integrację w ramach KNOW

Swobodny wybór zajęć we wszystkich jednostkach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla absolwentów dzięki wdrażaniu nowych technologii – to główne cele, które chce osiągnąć konsorcjum WCB dzięki otrzymanemu statusowi KNOW.

Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW - przyznaje resort nauki na pięć lat. Zapewnia on dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 10 mln zł rocznie.

Wrocławskie Centrum Biotechnologii tworzy aż osiem różnych jednostek. Są to dwa wydziały Uniwersytetu Wrocławskiego: Biotechnologii oraz Chemii, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, trzy wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego: Biologii i Hodowli Zwierząt, Medycyny Weterynaryjnej, a także Nauk o Żywności. Ostatnim członkiem konsorcjum jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

WCB jest dotychczas największym konsorcjum naukowym, które otrzymało status KNOW. Jej liderem jest Wydział Biotechnologii UWr.

W Centrum prowadzi się badania m.in. dotyczące nowych leków, żywności funkcjonalnej czy naturalnych substancji, które posłużą w prewencji chorób cywilizacyjnych.

W rozmowie z PAP dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, dziekan Wydziału Biotechnologii UWr, lidera konsorcjum WCB, podkreślił, że interdyscyplinarny charakter WCB umożliwia kompleksowe spektrum wykonywania i wdrażania badań naukowych "od pomysłu do przemysłu".

„Przyznając nam status KNOW doceniono, że mamy aż tak duży potencjał. Dobra współpraca wszystkich partnerów zapewnia synergizm działań, uzyskanie wartości dodanej, która jest niezbędna do zapewnienia wysokiej efektywności wykorzystania wyników badań podstawowych w tworzeniu nowych technologii i transferu wiedzy do przemysłu” - powiedział Łukaszewicz.

Dziekan mówił, że dobrym przykładem badawczego sukcesu było odkrycie przez zespół prof. dr hab. Antoniego Polanowskiego i prof. dr hab. Tadeusza Wilusza kompleksu białek znajdującego się w siarze, który spowalnia proces niszczenia komórek mózgu. Preparat ten znalazł zastosowanie w hamowaniu postępów choroby Alzheimera.

”W efekcie badań naukowców z naszego wydziału został wyprodukowany przez amerykańską firmę lek, który pomaga ludziom dotkniętym tą chorobą. To dobry przykład skuteczności współpracy, gdy efekt badań przekłada się na powstanie leku” – dodał Łukaszewicz.

Kolejnymi przykładami skutecznego wdrażania sukcesu badawczego do produkcji przez podmioty tworzące WCB są: opatrunek lniany na rany przewlekłe, opracowany przez zespół prof. dr. hab. Jana Szopę-Skórkowskiego, opracowanie preparatów fagowych w leczeniu lekoopornych zakażeń bakteryjnych (wykonane w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu) oraz zastosowanie przeciwciał kurzych w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych (prowadzone pod kierownictwem prof. dr. hab. Tadeusz Trziszki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu).

Zdaniem lidera konsorcjum WCB, ważne było także pozyskanie robota chirurgicznego da Vinci, który umożliwia wykonywanie precyzyjnych operacji szczególnie w trudno dostępnych miejscach w ciele pacjenta (projekt prowadzony jest przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy), skonstruowanie urządzenia mikronaczyniowego do badań i symulacji zjawisk zachodzących w szczególności w tkankach nowotworowych (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska) oraz odkrycie prostego ferroelektryka organicznego i ceramicznych pamięci rentgenowskich (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski).

Łukaszewicz poinformował, że wykorzystanie środków uzyskanych dzięki statusowi KNOW posłuży m.in. integracji środowisk, optymalizacji wykorzystania infrastruktury, wspieraniu projektów interdyscyplinarnych i holistycznych, tworzeniu miejsc pracy dla absolwentów poprzez wdrażanie nowych technologii oraz umiędzynarodowieniu nauki i dydaktyki wśród studentów i pracowników.

Doktoranci będą mieli możliwość m.in. swobodnego wyboru zajęć w jednostkach współtworzących WCB i w ramach KNOW będą mogli wykonywać prace dyplomowe pod opieką pracowników naukowych z innych jednostek.

„Postaramy się maksymalnie wykorzystać możliwości Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, które jest współwłasnością naszych uczelni. Liczymy na efekt śnieżnej kuli, która spowoduje w naszym rozwoju lawinę” - powiedział Łukaszewicz.

PAP - Nauka w Polsce

ros/ mki/ gma/ krf/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022