Naukowa "Sopocka Muza" dla prof. Liberka

<strong>Prof. Krzysztof Liberek z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał &quot;Sopocką Muzę&quot; w kategorii osób zasłużonych dla nauki. </strong>Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu dla osób zasłużonych dla kultury, sztuki i nauki wręczono 18 października podczas uroczystego koncertu z okazji 110. rocznicy nadania praw miejskich Sopotowi.

Prezydent Sopotu, Jacek Karnowski w dziedzinie kultury i sztuki nagrodził Wojciecha Kassa, pisarza, eseistę i dziennikarza, a Sopocką Muzą dla młodych twórców - Annę Wilczewską, absolwentkę Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, dyrygentkę Sopockiego Chóru Continuo. Jak informuje na swojej stronie UG, prof. Krzysztof Liberek jest kierownikiem Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Naukowiec prowadzi badania naukowe na styku kilku dyscyplin naukowych - biologii, fizyki i medycyny.

Tematyka jego prac naukowych dotyczy w głównej mierze struktury i funkcji białek nazywanych pierwotnie białkami szoku termicznego, a obecnie częściej określanych jako białka opiekuńcze. Profesor jest wieloletnim mieszkańcem Sopotu, który przez całą swoją karierę naukową jest związany z tym miastem.

Tematyka prac naukowych prof. Liberka dotyczy w głównej mierze struktury i funkcji białek, nazywanych pierwotnie białkami szoku termicznego, a obecnie częściej określanych jako białka opiekuńcze. UG wyjaśniono, że jest to niezmiernie ważna grupa białek, występująca we wszystkich znanych organizmach komórkowych, której rolą jest kontrola jakości i działania innych białek.

Białka opiekuńcze odgrywają zasadnicze funkcje w ochronie komórek i całych organizmów przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi, jak również przed czynnikami zakaźnymi (bakteriami, wirusami). Zaburzenia ich funkcji są związane z tak poważnymi schorzeniami jak choroby nowotworowe czy neurodegeneracyjne. Zrozumienie funkcji tych białek jest niezmiernie ważne nie tylko z poznawczego punktu widzenia, lecz także dla celów praktycznych - zarówno medycznych i farmakologicznych, jak i biotechnologicznych, gdyż modulacja funkcji tych białek może znacząco wpływać na wydajność i jakość produkcji związków wytwarzanych metodami biotechnologicznymi.

Wyniki badań prowadzonych przez prof. Liberka przyczyniły się do poznanie szczegółów molekularnych mechanizmów działania białek opiekuńczych, co stwarza możliwości zastosowania tej wiedzy w dalszym projektowaniu nowoczesnych metod terapeutycznych oraz udoskonalaniu metod produkcji biotechnologicznej różnych substancji.

Prof. Krzysztof Liberek jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu światowym, niezwykle wysoko notowanych we wszelkich rankingach. Został wybrany członkiem prestiżowej Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (jest jednym z sześciu Polaków, którzy dostąpili zaszczytu członkostwa w tej organizacji).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.ug.edu.pl/pl/?id_wyd=4369

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/bsz

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Fot. Adobe Stock

    Młodzi polscy fizycy z medalem na międzynarodowym turnieju

  • Fot. Adobe Stock

    Dwóch polskich matematyków z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera