Nauka dla Społeczeństwa

06.07.2022
PL EN
17.06.2011 aktualizacja 17.06.2011

Dr Karolina Ruta zdobyła tegoroczną Nagrodę im. Artura Rojszczaka

<strong>Dr Karolina Ruta z Uniwersytetu Adama Mickiewicza została laureatką konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka.</strong> Wyróżnienie to przyznaje Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej FNP.

Nagrodą im. Artura Rojszczaka wyróżniani są młodzi uczeni, którzy obok wybitnych osiągnięć naukowych wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami i umiejętnością przekraczania granic swojej specjalizacji naukowej. Jak informuje na swojej stronie FNP, dr Karolina Ruta, językoznawca z Instytutu Filologii Polskiej UAM, została doceniona za swoją pracę na rzecz osób z dysfunkcją słuchu. Badaczka wypracowywała metody i narzędzia współpracy z takimi osobami.

Laureatka zajmuje się współczesnym językiem polskim. Jest również lektorką języka polskiego, jako obcego. Jej prace badawcze dotyczą m.in. językowo-stylistycznej warstwy dzieł Romana Brandstaettera oraz socjolektalnych odmian współczesnej polszczyzny.

Poza działalnością naukową Karolina Ruta zajmuje się problemami ludzi z dysfunkcją słuchu. Jest pomysłodawczynią i organizatorką obozu naukowo-integracyjnego osób niesłyszących ze studentami "Między ciszą a ciszą". Współpracuje ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych "Ad Astra". Dla studentów z dysfunkcją słuchu przygotowała kurs z praktycznej nauki języka polskiego, który od października tego roku znajdzie się w planie zajęć tychże studentów.

Jest pierwszą osobą na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, która zorganizowała nieodpłatny kurs języka miganego dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych Instytutu. Jej działalność zaowocowała integracją osób z dysfunkcją słuchu ze środowiskiem akademickim i rozwija się w postaci wspólnie realizowanych przedsięwzięć naukowych i społecznych.

W tym roku do nagrody im. Artura Rojszczaka zostało zgłoszonych dziewięciu kandydatów.

Nagroda im. Artura Rojszczaka, finansowana przez Klub Stypendystów i FNP, wynosi 5 tys. zł. Konkurs odbywa się co roku. Dr Artur Rojszczak był członkiem Klubu Stypendystów FNP. Jego karierę naukową przerwała tragiczna śmierć.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/bsz

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022