Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
16.12.2018 aktualizacja 16.12.2018

NCN ogłasza kolejne edycje trzech konkursów; ich łączny budżet - 56 mln zł

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne edycje trzech konkursów; SONATINA, UWERTURA i ETIUDA. Polscy naukowcy mogą się ubiegać o finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich oraz staży zagraniczne. Łączny budżet konkursów wynosi 56 mln zł - poinformowało NCN w przesłanym w piątek komunikacie.

Konkurs SONATINA 3 jest przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2019 r. Konkurs ma umożliwić zatrudnienie i prowadzenie badań naukowych młodym naukowcom w polskich jednostkach naukowych, a także otworzyć im perspektywy zdobycia doświadczenia podczas stażu w zagranicznych ośrodkach naukowych. Okres realizacji projektów badawczych to 24 lub 36 miesięcy, natomiast czas trwania stażu zagranicznego to od 3 do 6 miesięcy.

W SONATINIE 3 kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą została zwiększona z 9 do 12 tys. zł. Budżet konkursu wynosi 35 mln zł - podano w komunikacie.

UWERTURA 3 to konkurs dla bardziej doświadczonych badaczy, mający przygotować ich do ubiegania się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Naukowcy chcący ubiegać się o staż w zagranicznych zespołach realizujących granty ERC, muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. "W okresie 18 miesięcy od zakończeniu stażu badacz jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym wystąpi w roli kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej. Czas trwania stażu to co najmniej 3, a maksymalnie 6 miesięcy. Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 1 mln zł" - informuje NCN.

Z kolei ETIUDA 7 jest konkursem dla osób stojących u progu swojej kariery naukowej, którzy mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go w polskiej jednostce naukowej do 30 kwietnia 2019 r. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpoczyna się 1 października 2019 r.

Dodatkowo w ramach grantu można sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym. W ETIUDZIE 7 kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą została zwiększona z 9 do 12 tys. zł. NCN, podkreśla, że budżet konkursu wynosi 20 mln zł, o 5 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.

"Konkursy mają sprzyjać zwiększeniu mobilności polskiego środowiska naukowego, a w szczególności młodszych badaczy. Wiemy, jak ważna jest wymiana doświadczeń w międzynarodowych zespołach badawczych, na nich bowiem opiera się współczesna nauka. Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki umożliwiające polskim badaczom pracę za granicą, stąd też decyzja o zwiększeniu kwoty stypendium do 12 tys. zł" – komentuje dyrektor NCN Zbigniew Błocki, cytowany w komunikacie.

Jak informuje NCN, wnioski w ogłoszonych konkursach można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 15 marca 2019 r. Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN, składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.

Wyniki konkursów SONATINA 3, UWERTURA 3 oraz ETIUDA 7 będą znane jesienią 2019 r. Z treścią ogłoszeń konkursowych można się zapoznać na stronie NCN (ncn.gov.pl). (PAP)

agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023