Nauka dla Społeczeństwa

11.12.2023
PL EN
08.08.2018 aktualizacja 08.08.2018

Ponad 26 mln zł od FNP na pierwsze zespoły badawcze

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Ponad 26 mln zł otrzymają od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej laureaci piątego - ostatniego już - konkursu w ramach programu FIRST TEAM. Dzięki grantom trzynaścioro młodych badaczy będzie mogło sfinansować swoje pierwsze zespoły badawcze.

W ramach programu FIRST TEAM FNP wspiera młodych doktorów w budowaniu samodzielności naukowej. Laureaci konkursów otrzymują po ok. 2 mln zł na realizację projektów zespołowych i podejmowanie najciekawszych wyzwań badawczych. Granty są finansowane ze środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jak informuje FNP w przesłanej PAP informacji prasowej, do piątego konkursu w programie FIRST TEAM zgłoszonych zostało 131 wniosków. Spośród nich do finansowania na łączną kwotę ponad 26 mln zł zarekomendowano 13 projektów. Pieniądze te posłużą laureatom do stworzenia własnych zespołów badawczych i pozwolą sfinansować co najmniej 29 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 35 stypendiów dla doktorantów i studentów zaangażowanych w realizację prac badawczych. Do współpracy przy prowadzeniu badań zostało zaproszonych 28 zagranicznych i 12 krajowych partnerów naukowych.

O środki w ramach programu FIRST TEAM mogli się ubiegać młodzi doktorzy do pięciu lat po doktoracie, niezależnie od narodowości. W ramach programu można było realizować przełomowe prace badawczo-rozwojowe o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zgodne z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Projekty mogły być prowadzone w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Granty były przyznawane na trzy lata z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.

Jednym z laureatów piątej edycji konkursu został dr Michał Tomza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Badania dr. Tomzy i jego zespołu otworzą drogę do wykorzystania w życiu codziennym technologii kwantowych, m.in. komputerów kwantowych i internetu kwantowego.

"W ramach projektu zostaną opracowane nowe metody tworzenia i kontroli oraz nowe zastosowania złożonych cząsteczek w ultraniskich temperaturach" - tłumaczy laureat, cytowany w informacji prasowej. "Projekt przyczyni się do rozwoju i lepszego zrozumienia kwantowej teorii materii oraz oddziaływań materii ze światłem na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Dobre zrozumienie kwantowej teorii materii jest coraz ważniejsze w nowoczesnych technologiach, ponieważ jest niezbędne do przewidywania i projektowania nietrywialnych właściwości oraz dynamiki zaawansowanych materiałów, nanostruktur i nanomaszyn. Uwzględnienie efektów kwantowych w projektowaniu nowoczesnych urządzeń i procesów produkcyjnych będzie niedługo konieczne do utrzymania tempa rozwoju technologicznego" – dodaje dr Tomza.

Z kolei dr Maria Górna wraz ze swoim zespołem będzie rozwiązywać narastający problem odporności bakterii na antybiotyki i opracowywać nową strategię działania leków przeciwbakteryjnych.

"Skalę zagrożenia szczepami antybiotykoopornymi pokazują prognozy przewidujące, że w 2050 roku liczba przypadków śmiertelnych powodowanych zakażeniami przekroczy liczbę zgonów z powodu chorób nowotworowych" - mówi badaczka. "Niestety, nowe antybiotyki odkrywane są rzadko, a bakterie szybko się na nie uodparniają, potrzeba więc nowych podejść do tworzenia leków przeciwbakteryjnych. Mamy nadzieję, że uzyskane przez nas wyniki przyczynią się do zwalczania zakażeń bakteryjnych na drodze badań funkcji białek patogenów bakteryjnych i rozwoju nowych skuteczniejszych antybiotyków" – stwierdza laureatka, która będzie realizować swój grant na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Finansowanie w ostatnim konkursie w programie FIRST TEAM otrzymali również: dr Stanisław Dunin-Horkawicz, dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk, dr Aleksander Grabiec, dr Bartłomiej Graczykowski, dr Michał Karpiński, dr Agata Karska, dr Łukasz Piątkowski, dr Filippo Pierini, dr Wojciech Pokrzywa, dr Alexander Streltsov i dr Roman Szczęsny.

W ramach programu FIRST TEAM Fundacja przeprowadziła łącznie pięć konkursów. Zgłosiło się do nich ponad 500 kandydatów, z czego finansowanie na kwotę ponad 107 milionów złotych otrzymało 54 laureatów. W realizację projektów zaangażowanych jest ponad 190 osób.

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023