Nauka dla Społeczeństwa

10.12.2022
PL EN
05.06.2018 aktualizacja 06.06.2018

Solidarność UW - pozytywnie wobec protestu studentów ws. Konstytucji dla Nauki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Na Uniwersytecie Warszawskim od wtorku rano trwa protest studentów dotyczący Konstytucji dla Nauki. Wieczorem do postulatów studentów pozytywnie odniósł się NSSZ Solidarność UW.

"Naszym celem jest odrzucenie Ustawy 2.0 lub wprowadzenie 11 poprawek w strukturze ustawy" - powiedział podczas wieczornego briefingu jeden z organizatorów protestu, Piotr Drygas.

Projektem Ustawy 2.0, przygotowanej przez resort nauki, obecnie zajmuje się Sejm. Przyjęcie projektu - wraz ze 160 poprawkami (głównie rządowymi) - zarekomendowała sejmowa komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Od Narodowego Kongresu Nauki, który odbył się we wrześniu 2017 (- i na którym minister nauki oficjalnie przedstawił pełną wersję propozycji), projekt przeszedł już trzy tury poprawek.

Julian Srebrny z NSZZ Solidarność UW podczas briefingu we wtorek wieczorem przeczytał dziennikarzom stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UW: "Będziemy nadal nalegać na wprowadzenie zasadniczych zmian w projekcie ustawy i z życzliwością traktować inicjatywy, które są zbieżne z naszym stanowiskiem w sprawie projektu ustawy. W takim kontekście z zadowoleniem odnotowujemy fakt podobieństwa problemów artykułowanych przez protestujących w pałacu Kazimierzowskim z naszymi postulatami. Traktujemy je jako kolejny głos protestu przeciw wspomnianej ustawie".

Piotr Drygas wyraził zadowolenie, że stanowisko organizatorów ws. protestu znajduje poparcie wśród coraz liczniejszych grup środowiska akademickiego.

Srebrny przypomniał, że również stanowisko ogólnopolskiej NSZZ Solidarność jest absolutnie krytyczne wobec tej ustawy. "Postulaty protestujących zgadzają się z postulatami ogólnopolskiej NSZZ Solidarność, pracowników nauki i szkolnictwa wyższego"- podsumował.

Drygas zaznaczył, że we wtorek rektorowi dostarczono dokumenty, dzięki którym protest sformalizowano, a więc jest on zgodny z wewnętrznymi zasadami UW. Był to wymóg przedstawiony przez rektora.

Na Uniwersytecie Warszawskim, w budynku, w którym znajduje się biuro rektora, we wtorek rano rozpoczął się protest akademicki pod hasłem Wolne Dni Nauki. Studenci - w sumie kilkadziesiąt osób - wywiesili na balkonie transparenty: "Żądamy demokratycznych uniwersytetów", "Samorządność naszą bronią" "Nie oddamy autonomii" czy "Gowin Precz".

Jeden z organizatorów protestu, student z MISH UW Sebastian Słowiński powiedział w rozmowie z PAP: "Chcemy wyrazić kategoryczny sprzeciw wobec projektu Konstytucja dla Nauki. Żądamy jego odrzucenia w tym kształcie albo dalszych prac nad projektem. Ta ustawa potrzebuje dalszych solidnych konsultacji".

Organizatorzy protestu na UW opublikowali listę 11 żądań dotyczących reform uczelni. Domagają się m.in. demokratyzacji i autonomii uczelni, utrzymania struktury wydziałowej, uczelni bez polityków czy gwarancji transparentności, m.in. w obrębie decyzji finansowych uniwersytetu. Chcą też zwiększenia finansowania, zapewnienia godnych warunków socjalnych, wzmocnienia praw pracowniczych, gwarancji publikowania w języku polskim. Protestujący sprzeciwiają się też centralizacji, chcą otwarcia ścieżek kariery naukowej. Domagają się też, by wygaśnięcie umowy o pracę z pracownikiem akademickim następowało w przypadku prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo umyślne. (Projekt zakłada, że do zwolnienia pracownika wystarczy orzeczenie kary pozbawienia wolności lub ograniczenie wolności).

Organizatorami protestu jest Akademicki Komitet Protestacyjny - to głównie studenci i studentki UW.

Pytany, jak długo potrwa protest Słowiński odpowiedział: "Do skutku. Liczymy na stanowisko rządu i na odzew ze strony parlamentu". "Jesteśmy gotowi, żeby tu spać. Mamy przygotowane maty, materace" - oznajmił Słowiński.

"Leży nam na sercu idea uniwersytetu jako dobra wspólnego, w którym głos każdego się liczy" - powiedział.

We wtorek w ramach sprzeciwu wobec projektu Konstytucji dla Nauki odbył się też protest na Uniwersytecie w Białymstoku. Został on zorganizowany przez związki zawodowe działające na tej uczelni. W proteście wzięło udział ok. stu osób.

lt/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022