Nauka dla Społeczeństwa

06.06.2023
PL EN
07.03.2018 aktualizacja 07.03.2018

Ponad 11 mln zł od FNP dla młodych naukowców

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Łącznie ponad 11 mln zł otrzyma od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 15 młodych badaczek i badaczy. W ramach rozstrzygniętych właśnie programów HOMING i POWROTY będą oni realizować w Polsce innowacyjne projekty B+R - poinformowała we wtorek Fundacja.

Program HOMING skierowany jest do osób z zagranicy, które chcą realizować w Polsce projekt badawczy. Dzięki pochodzącym z niego środkom, karierę w naszym kraju będzie rozwijało 12 młodych doktorów. Na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich otrzymają oni łącznie 8,8 mln zł.

Z kolei założeniem programu POWROTY jest umożliwienie badaczkom powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem. Na swoje badania trzy laureatki otrzymają łącznie 2,4 mln zł.

Jak informuje FNP w przesłanym PAP komunikacie, do czwartego konkursu w programie HOMING zgłoszono 45 projektów, z kolei do programu POWROTY - 27 projektów. W ramach realizacji swoich projektów, laureatki i laureaci obu konkursów będą współpracować z 26 zagranicznymi partnerami naukowymi, 6 polskimi partnerami naukowymi oraz trzema partnerami gospodarczym z Polski. Dzięki środkom pozyskanym od FNP do pracy przy projektach zostanie zatrudnionych co najmniej 21 naukowców oraz sfinansowanych zostanie 29 stypendiów dla studentów i doktorów.

Finansowanie projektów zostało przyznane na dwa lata. Środki na finansowanie grantów w obu programach pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jedną z nowych laureatek programu HOMING została dr Monika Bijata z Hannover Medical School w Niemczech. Na realizację grantu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie otrzymała ona prawie 800 tys. zł. Dr Bijata będzie prowadzić badania dotyczące przyczyn depresji i rozwijać nowe podejście badawcze oparte na zrozumieniu neurobiologicznych procesów leżących u podstaw tej choroby.

"Duże obciążenie ekonomiczne i społeczne społeczeństwa związane z depresją rośnie z każdym rokiem, głównie z powodu niskiej skuteczności standardowego leczenia przeciwdepresyjnego" - mówi cytowana w komunikacie dr Bijata. Jak tłumaczy, większość terapii depresji koncentruje się na szlakach sygnałowych opisanych wiele lat temu. "Dlatego istnieje pilna potrzeba badań poprawiających nasze zrozumienie neurobiologicznych podstaw depresji" - podkreśla badaczka.

W projekcie planuje ona zastosować nowe podejście, wykraczające poza ustalone paradygmaty rozumienia mechanizmów powodujących depresję. "Zdobyta wiedza może przyczynić się do opracowania nowych, potencjalnie efektywniejszych terapii antydepresyjnych w przyszłości" – tłumaczy dr Bijata.

Inną laureatką programu HOMING została dr inż. Maria Kozłowska, związana wcześniej z Miami University w USA. Dzięki finansowaniu w wysokości ponad 360 tys. zł będzie prowadziła w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie badania dotyczących sejsmiczności indukowanej. Mowa tutaj o aktywności sejsmicznej wywołanej bezpośrednio działalnością człowieka: górnictwem, wydobyciem gazu i ropy, itp. Wstrząsy te stwarzają zagrożenie nie tylko dla realizacji samych procesów wydobywczych, ale przede wszystkim dla ludzi przy nich pracujących i osób mieszkających w pobliżu.

"Celem mojego projektu jest zbadanie wpływu lokalnych warunków geologicznych, charakteru i warunków procesu indukującego i fizycznych parametrów wstrząsu głównego na aktywność wstrząsów następczych po silnych zjawiskach indukowanych oraz zbadanie przyczyn występowania nietypowych sekwencji wstrząsów następczych" - opowiada cytowana w komunikacie badaczka. "Wyniki badań przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa wydobycia zasobów naturalnych i pomogą w optymalizacji procesów produkcyjnych."

W gronie laureatów czwartego konkursu w programie HOMING znaleźli się także: dr Paweł Ferdek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Izabela Kamińska z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, dr Jacek Kolanowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, dr Paulina I. Komar z Politechniki Łódzkiej, dr inż. Anna Musiał z Politechniki Wrocławskiej, dr Tomasz Pawlak z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, dr inż. Michał Sądel z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, dr Mariusz Semczuk z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Piotr Skowron z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Dongdong Wang z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

Z kolei w programie POWROTY grant w wysokości blisko 800 tys. złotych uzyskała dr inż. Monika Wilamowska–Zawłocka. Po przerwie związanej z rodzicielstwem będzie prowadzić badania na Politechnice Gdańskiej. Planuje ona opracować prototyp baterii, którą będzie można naładować w kilka minut.

"Chcemy wytworzyć w skali laboratoryjnej urządzenie hybrydowe do magazynowania energii oparte na materiałach kompozytowych do zastosowań o dużej mocy" - tłumaczy w komunikacie FNP dr Zawłocka. "Taka +bateria nowego typu+ może mieć ogromny wpływ przede wszystkim na rozwój ekologicznego przemysłu motoryzacyjnego, ale również na rozwój przenośnych urządzeń elektronicznych" - dodaje.

Granty w czwartym konkursie w programie POWROTY otrzymały także: dr inż. Marta Sawicka z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie i dr Anna A. Sroka-Bartnicka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Szczegółowe informacje na temat wyników programu są dostępne na stronie: https://www.fnp.org.pl/czwarte-konkursy-w-programach-homing-i-powroty-rozstrzygniete/ (PAP)

kflo/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023