Nauka dla Społeczeństwa

05.12.2022
PL EN
14.02.2018 aktualizacja 14.02.2018

Warmińsko-mazurskie/ Ponad 32 mln zł na program rozwojowy uniwersytetu

Studenci wydziałów Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu podczas inauguracji roku akademickiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, fot. PAP/Tomasz Waszczuk Studenci wydziałów Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu podczas inauguracji roku akademickiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, fot. PAP/Tomasz Waszczuk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otrzymał ponad 32 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podniesienie kwalifikacji kadry i administracji oraz wzmocnienie kształcenia studentów i doktorantów. Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie uczelni.

Dofinansowanie przekazał symbolicznie władzom uczelni we wtorek w Olsztynie Michał Wypij, doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremiera Jarosława Gowina. Jak podkreślał, wniosek przygotowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski był jednym z najlepszych w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na kompleksowe programy szkół wyższych.

UWM uzyskał 32,6 mln zł dofinansowania, startując w konkursowej ścieżce przeznaczonej dla uczelni o największym potencjale, kształcących powyżej 20 tys. studentów. Pieniądze mają być przeznaczone w ciągu czterech najbliższych lat na zadania, które obejmą blisko 2,5 tys. osób. Mają służyć podniesieniu kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej i administracji oraz wzmocnieniu kształcenia studentów i doktorantów.

W programie weźmie udział prawie 1,3 tys. studentów i ponad 1,1 pracowników uczelni, w tym blisko 500 nauczycieli akademickich. Staże naukowe, na które przewidziano prawie 14 mln zł, odbędzie 300 osób. Władze UWM zapowiadają, że będą to staże w renomowanych światowych jednostkach naukowych, głównie znajdujących się w rankingu szanghajskim.

"Uznaliśmy, że jednym z najważniejszych aspektów, które wymagają poprawy w naszym uniwersytecie jest umiędzynarodowienie kształcenia i nauki" - podkreślił prorektor ds. kształcenia prof. Jerzy Przyborowski.

Władze uczelni liczą, że wyjazdy na staże naukowe pozwolą nawiązywać kontakty z profesorami z zagranicy i zapraszać ich w ramach projektu do prowadzenia zajęć dla olsztyńskich studentów. Wyjazdy dydaktyczne mają też pomóc w tworzeniu zespołów badawczych z udziałem naukowców spoza Polski.

W związku z tymi planami część zadań w projekcie dotyczy doskonalenia umiejętności językowych pracowników. Uniwersytet wprowadzi nowe specjalności w języku angielskim na kilku kierunkach. Na innych będą możliwe przedmioty do wyboru w języku angielskim.

Projekt przewiduje również, że studenci będą odbywali staże w firmach w kraju i za granicą. Będą też w szerszym zakresie korzystali z warsztatów z pracodawcami czy wizyt studyjnych.

"Będziemy dopasowywać kształcenie do potrzeb rozwoju gospodarczego. Rozszerzymy ofertę kształcenia dualnego o kolejne przedsiębiorstwa. Pokażemy, że uczelnia jest głównym ogniwem rozwojowym regionu Warmii i Mazur" - mówił rektor Ryszard Górecki.

W ramach projektu przewidziano też szkolenia dla kadry zarządzającej i administracji uczelni, co ma służyć wzmocnieniu kompetencji tych osób, m.in. w związku ze spodziewanym wejściem w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.

Olsztyńska uczelnia wprowadzi też sprawniejsze i bardziej przyjazne systemy informatyczne, w tym do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej, tzw. retencją studentów czy utrzymywaniem kontaktów z kandydatami na studia i absolwentami.

(PAP)

autor: Marcin Boguszewski

mbo/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022