Nauka dla Społeczeństwa

15.04.2024
PL EN
08.03.2024 aktualizacja 08.03.2024

MZ chce jednej jednostki w obszarze kształcenia podyplomowego wszystkich zawodów medycznych

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Utworzenie jednej jednostki kształcenia podyplomowego dla wszystkich medycznych grup zawodowych, w tym także dla pielęgniarek i położnych, przewidywać będzie projekt nowelizacji, którego zapowiedź znalazła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

Chodzi o nowelizację ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie zadania dotyczące kształcenia podyplomowego w zawodach medycznych realizowane są przez dwa podmioty. Za organizację i realizację elementów kształcenia podyplomowego lekarzy, dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, odpowiada Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych jest zaś monitorowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Resort zdrowia, który jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu, podnosi, że odrębne funkcjonowanie dwóch jednostek zajmujących się kształceniem podyplomowym zawodów medycznych, jest problematyczne w dobie konieczności konsolidacji wszystkich zawodów medycznych oraz zapewnienia ich współpracy.

Projekt ustawy ma na celu przeniesienie zadań związanych z kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych z CKPPiP do CMKP. „Dzięki temu zostanie zapewniony równy dostęp do osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także będzie możliwa integracja przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, co przyczyni się do wymiany doświadczeń między tymi zawodami, a także pozytywnie wpłynie na jakość realizowanych świadczeń zdrowotnych” – uzasadnia MZ.

Ważnym elementem – jak podkreśla resort - będzie ujednolicenie procesu związanego przeprowadzeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, co pozwoli na wypracowanie jednolitych kryteriów egzaminowania dla wszystkich zawodów medycznych, w tym przekazanie zadań związanych z organizacją PES do CEM.

Istotą planowanych rozwiązań jest także podniesienie jakości kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych poprzez wprowadzenie akredytacji rektora CMKP na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych. W przypadku pozostałych form kształcenia proponowane rozwiązania pozwolą organowi rejestrowemu (Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych) - już na etapie udzielania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, weryfikować, posiadanie przez organizatora kształcenia m.in. bazy dydaktycznej do realizacji staży określonych w programie kształcenia.

Ponadto projektowana ustawa zakłada szereg zmian w Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tak by CMKP funkcjonowała na zasadach analogicznych jak akademickie uczelnie publiczne. (PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ agz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024