Konkurs M-ERA.NET 3 na projekty o nowoczesnych materiałach

Źródło: Adobe Stock
Źródło: Adobe Stock

Sieć M-ERA.NET 3 - w tym NCN i NCBR - ogłosiła konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Budżet dla polskich zespołów to 2 mln euro z NCBR i 1,5 mln euro z NCN. Wnioski wstępne można składać do 14 maja.

O granty starać się mogą projekty dotyczące: nowoczesnych materiałów do zastosowań w energetyce, innowacyjnych powierzchni, powłok i interfejsów, wysokowydajnych kompozytów, materiałów funkcjonalnych, materiałów wychodzących naprzeciw wyzwaniom środowiskowym czy materiałów nowej generacji dla zaawansowanej elektroniki.

Całkowity budżet konkursu M-ERA.NET Call 2024 to ponad 35 milionów euro.

Naukowcy i innowatorzy pracujący w polskich jednostkach mogą wnioskować o finansowanie do dwóch polskich agencji: Narodowego Centrum Nauki w przypadku badań podstawowych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przypadku badań aplikacyjnych. Agencje zapewniają środki w wysokości odpowiednio 1,5 mln oraz 2 mln euro.

Jeśli chodzi o granty z NCBR, mogą się o nie starać przedsiębiorstwa (od mikro- aż po duże) oraz grupy składające się z przedsiębiorców i organizacji prowadzącej badania lub upowszechniającej wiedzę. Środki można uzyskać na prace badawcze lub rozwojowe.

Z kolei wnioski w konkursie M-ERA.NET 3 Call 2024 NCN mogą składać międzynarodowe konsorcja złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie (Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy).

W projektach składanych do NCN nie jest wymagane zaplanowanie udziału partnera przemysłowego. Kierownik polskiego zespołu musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora. Projekty można planować na 24 lub 36 miesięcy. Budżet pojedynczego projektu może obejmować środki na wynagrodzenia i stypendia dla członków zespołu, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu.

M-ERA.NET jest siecią 49 organizacji z 35 krajów finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. Konsorcjum ogłasza wspierane przez Komisję Europejską konkursy na projekty realizowane przez międzynarodowe zespoły badawcze.

Misją programu M-ERA.NET 3 jest wspieranie Europejskiego Zielonego Ładu, dążenie do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, zwiększanie korzyści społeczno-ekologicznych w kontekście odpowiedzialnych badań i innowacji, wspieranie łańcucha innowacji oraz wzmacnianie interdyscyplinarności.(PAP)

Nauka w Polsce

lt/ bar/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera