Nauka dla Społeczeństwa

15.04.2024
PL EN
23.02.2024 aktualizacja 23.02.2024

MNiSW: złożyliśmy wnioski o kontrole w Collegium Humanum i NCBR

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Resort nauki złożył w piątek wniosek do Krajowej Administracji Skarbowej o kontrolę w Collegium Humanum. Wcześniej do KAS trafił podobny wniosek w sprawie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Według informacji przekazanych przez „Newsweek”, Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) w środę zatrzymało m.in. kanclerza, kwestora i prorektorkę ds. kształcenia podyplomowego Collegium Humanum, a w czwartek – rektora tej uczelni.

W związku z tym szef resortu nauki Dariusz Wieczorek złożył w piątek do Krajowej Administracji Skarbowej wniosek o kontrolę w tej uczelni - powiedziała PAP rzeczniczka MNiSW Natalia Żyto.

W środę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystosowało podobny wniosek do KAS w sprawie kontroli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

„Tym razem chodzi o sprawdzenie sytuacji finansowej NCBR, ale postępowań kontrolnych toczy się tam w tej chwili sześćdziesiąt kilka. Jest tam mnóstwo nieprawidłowości, wiele zastrzeżeń zgłosiła Najwyższa Izba Kontroli” – powiedział PAP wiceminister nauki Marek Gzik.

Poinformował, że resort rozpocznie działania w NCBR, kiedy będzie miał już pełne prawa do tej instytucji, czyli od początku marca. „Ustawa (o przywróceniu nadzoru MNiSW nad NCBR – PAP) jest już podpisana przez prezydenta, ale musi jeszcze minąć vacatio legis na uprawomocnienie tej decyzji. Wtedy wchodzimy z nadzorem i będziemy musieli mocno się poprzyglądać temu, co dzisiaj jest w tej instytucji” – tłumaczył wiceminister Gzik.

Zaznaczył, że szczególnie niepokojąca jest kwestia "zapóźnień" NCBR w planach rozdziału kolejnych środków. „Musimy w pierwszej kolejności radykalnie przyspieszyć prace nad nową perspektywą, uruchomieniem wszystkich środków, które będą wydatkowane” – zapowiedział wiceminister.

Dodał: „Wielkim wyzwaniem będą też dla nas transparentność i przejrzystość. Chcemy, by NCBR odzyskał wizerunek instytucji, która działa w zgodzie z wszystkimi przepisami. To ważne choćby we współpracy z przedsiębiorstwami, ze szkolnictwem wyższym i instytucjami naukowymi”.

Marek Gzik poinformował też, że ministerstwo planuje również znaczne poszerzenie grupy ekspertów recenzujących zgłoszenia w konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

„W tym roku w dyspozycji NCBR będzie około 2,5 miliarda, w przyszłym roku ilość środków znacznie wzrośnie. W poprzednich latach pojawiało się wiele wątpliwości w stosunku do NCBR, że środki trafiały na realizację projektów niekoniecznie bardzo dobrych. Musimy więc zadbać o sprawność i efektywność ich wydatkowania, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich reguł i zasad dotyczących transparentności i uczciwości korzystania z tych funduszy” – zaznaczył wiceszef resortu nauki.

Nowela ustaw o NCBR oraz Prawa o szkolnictwie wyższym, podpisana 19 lutego br. przez prezydenta, przewiduje przywrócenie sprawowania nadzoru nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ministrowi nauki oraz doprecyzowanie zasad powoływania przez NCBR spółek prawa handlowego.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (dotyczą one pracowników zatrudnionych dotychczas w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego).

Collegium Humanum powstało w 2018 r. w Warszawie. Dziennikarze m.in. "Newsweeka" ustalili, że prywatna uczelnia miała w ofercie błyskawiczne kursy, dzięki którym można było zdobyć dyplom MBA. Takie dyplomy ułatwiają m.in. ścieżkę do rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Wiarygodność dokumentów wydawanych przez Collegium Humanum miały zapewniać m.in. zagraniczne uczelnie, jednak okazało się, że nie miały one uprawnień do prowadzenia studiów MBA. Wśród absolwentów Collegium Humanum byli m.in. politycy, prezesi i członkowie zarządów spółek skarbu państwa, oficerowie służb specjalnych i dowódcy wojskowi.(PAP)

Anna Bugajska

abu/ bar/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024