Nauka dla Społeczeństwa

15.04.2024
PL EN
22.02.2024 aktualizacja 22.02.2024

Minister nauki: w lutym podział subwencji dla uczelni

Warszawa, 14.02.2024. Minister nauki Dariusz Wieczorek. PAP/Piotr Nowak Warszawa, 14.02.2024. Minister nauki Dariusz Wieczorek. PAP/Piotr Nowak

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek zapowiedział w czwartek m.in. rozdzielenie państwowych subwencji dla uczelni jeszcze w lutym i skontrolowanie 14 utworzonych w 2023 r. kierunków lekarskich do maja.

Szef resortu nauki przedstawił plany i zamierzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Zapowiedział m.in. rozdzielenie państwowych subwencji dla uczelni do końca lutego. Do maja ministerstwo planuje kontrolę 14 nowych, utworzonych w ubiegłym roku kierunków lekarskich – tak, by w razie negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej uczelnie nie prowadziły już na nie naboru na kolejny rok.

“Intencją naszą nie jest likwidacja tych kierunków (...) mimo błędów proceduralnych, które się tam pojawiły. Naszą intencją jest to, żeby zobaczyć, jak po pierwszym roku to wszystko funkcjonuje i jeżeli jest potrzeba, żeby coś dofinansować albo poprawić, jesteśmy gotowi o tym dyskutować. To jest uzgodnione wspólnie z panią ministrą zdrowia (Izabelą Leszczyną - PAP)" - zapewniał minister nauki.

Na pytanie, czy ministerstwo planuje jeszcze korekty w algorytmie podziału subwencji dla uczelni na ten rok, Dariusz Wieczorek odpowiedział: “Dokładnie dzisiaj będziemy o tym dyskutować i podejmować decyzje. Nie będziemy tutaj żadnych rewolucji robić, natomiast nie ukrywam, że bardzo by mi zależało, ażeby dodatkowo wesprzeć małe i średnie uczelnie".

Minister Wieczorek zapowiedział również nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym po trwających właśnie konsultacjach z przedstawicielami naukowców i uczelni.

“Trzeba dokonać podsumowania obecnie obowiązującej ustawy i jej korekty. Zmiany są niezbędne również po to, żeby ułatwić funkcjonowanie uczelniom i całemu środowisku” - wyjaśnił minister.

Celem strategicznym resortu nauki jest - według Dariusza Wieczorka - zwiększenie nakładów na badania i rozwój. Zdaniem szefa resortu konieczne będzie w tej kwestii pozyskiwanie środków spoza budżetu państwa, m.in. z Unii Europejskiej (z KPO i regionalnych programów operacyjnych) oraz przemysłu.

Szef resortu nauki powiedział też, że jest zwolennikiem łączenia uczelni. “To jest właściwy kierunek, jeżeli chcemy na poważnie mówić o rozwoju polskiej nauki. Będę apelował o to, żeby uczelnie w różnych ośrodkach akademickich tworzyły potężniejsze organizmy. W tym zakresie zobowiązałem już departament (Budżetu i Finansów - PAP) do przygotowania zachęt finansowych. Będziemy zwiększali na przykład subwencje do takich połączonych uczelni. Mamy naprawdę ogromną ilość uczelni, w związku z czym koncentracja jest absolutnie niezbędna” - deklarował min. Wieczorek.

Obecny na posiedzeniu komisji prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zwracał m.in. uwagę na konieczność większego dofinansowania Wirtualnej Biblioteki Nauki - programu zakupu i udostępniania polskim instytucjom naukowym światowych zasobów wiedzy, np. elektronicznych czasopism, książek i baz danych. Minister Wieczorek zadeklarował, że na ten cel jest w budżecie zabezpieczona kwota 270 mln zł, ale jeśli otrzyma od uczelni informacje, ile dodatkowo wydają na dostęp do elektronicznych materiałów, resort jest gotów zwiększyć tę sumę.

Zaproszeni na posiedzenie komisji przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich podkreślali m.in., że konieczne jest stworzenie przejrzystego prawa dotyczącego m.in. przyznawania środków z ministerstwa.

“Wszystkie te kwestie (…) będą z państwem dyskutowane. Nie przewidujemy projektów poselskich, które bez konsultacji będą wchodziły pod obrady Sejmu” - zapewniał minister Wieczorek.

Szef resortu nauki powiedział również, że wraz z kierownictwem MNiSW zamierza zdefiniować “6-7 obszarów kluczowych, jeżeli chodzi o rozwój polskiej nauki” i szczególnie o nie zadbać. “Jeżeli będziemy wiedzieć, jakim potencjałem naukowo-badawczym dysponujemy, różne resorty powinny zlecać prace (nad nowymi technologiami – PAP) naszym instytutom i uczelniom. Jestem zwolennikiem tego, żeby wykorzystywać naszą myśl twórczą, badawczą i naukową, a nie kupować gotowe rozwiązania z zagranicy” - przekonywał Dariusz Wieczorek.(PAP)

Anna Bugajska

abu/ bar/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024