Nauka dla Społeczeństwa

20.04.2024
PL EN
02.02.2024 aktualizacja 07.02.2024

Inicjatywa Doktorancka z UW postuluje poprawę warunków finansowych doktorantów

Źródło: Inicjatywa Doktorancka Źródło: Inicjatywa Doktorancka

Z postulatami poprawy warunków finansowych i socjalnych zwróciła się do rektora Uniwersytetu Warszawskiego Inicjatywa Doktorancka, skupiająca osoby kształcące się w Szkołach Doktorskich UW.

Petycja, przekazana w piątek PAP i podpisana już przez ponad 1000 osób, została opublikowana w internecie 14 stycznia, a dwa tygodnie później, 31 stycznia - złożona w rektoracie Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak podali autorzy listu, osoby kształcące się w Szkołach Doktorskich UW otrzymują minimalne ustawowe stypendia w wysokości 2667,70 zł brutto przed oceną śródokresową (czyli przez pierwsze dwa lata kształcenia), a po ocenie śródokresowej - 4109,70 zł brutto. "Obie te kwoty są niższe niż płaca minimalna, która w 2024 roku wyniesie 4240,00 zł brutto (od lipca 4300,00 zł brutto)" - napisano.

W liście wspomniano o "fatalnej sytuacji ekonomicznej doktorantów i doktorantek". "Obecne stypendia nie pozwalają na utrzymanie się oraz na pełnowymiarowe poświęcenie się pracy naukowej. Ma to negatywny wpływ na jakość badań, a także na zainteresowanie rekrutacją do Szkół Doktorskich" - podkreśliła Inicjatywa Doktorancka. Autorzy listu podali przykłady uczelni, na których wysokość stypendiów doktoranckich wzrosła - wymienili Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Inicjatywa postuluje, aby stypendium doktoranckie wzrosło do wysokości 4300,00 zł brutto przed oceną śródokresową i 6600,00 zł brutto po ocenie.

Apeluje również o utworzenie funduszu stypendialnego na ukończenie rozprawy doktorskiej dla osób przedłużających kształcenie w Szkołach Doktorskich. "Osoby te pozostają afiliowane przy Uniwersytecie Warszawskim, a ich osiągnięcia wpływają na jego renomę. Zarazem nie mogą one liczyć na finansowe wsparcie uczelni. Niewielka liczba osób, które złożyły dysertacje w ciągu przewidzianych przez ustawę czterech lat wskazuje, że dla wielu doktorantów i doktorantek jest to niewystarczający czas na przygotowanie rozprawy" - argumentują autorzy listu.

Wśród problemów do rozwiązania Inicjatywa wymienia również poprawę "fatalnej" sytuacji mieszkaniowej doktorantów UW. "Wysokość stypendium doktoranckiego nie pozwala na wynajęcie mieszkania w Warszawie, a często nawet pokoju. Tymczasem w akademikach oraz w Domu Pracownika Naukowego brakuje miejsc, a ich stan techniczny jest alarmujący" - napisano.

Wśród sygnatariuszy listu są m.in. pracownicy naukowi uczelni. "Jestem profesorem astronomii na UW i uważam, że doktoranci powinni otrzymywać stypendium umożliwiające godne życie. Warszawa jest obecnie wyjątkowo droga do życia i to powinno być wzięte pod uwagę, dzięki czemu UW nie będzie tracić potencjalnych świetnych ludzi na doktoratach” – brzmi jeden z komentarzy umieszczony obok podpisu pod petycją.

Przedstawiciele Inicjatywy Doktorskiej odnieśli się również do zapowiedzi podwyżek dla nauczycieli akademickich, które mają wynosić 30 proc. minimalnej pensji profesorskiej.

"Podwyżka ta wpłynie na wynagrodzenia nie tylko profesorów, ponieważ pensja profesorska stanowi punkt odniesienia dla obliczania wysokości pensji innych pracowników naukowych uczelni. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendium doktoranckie przed oceną śródokresową nie może być niższe niż 37 proc. podstawowej pensji profesorskiej, po ocenie śródokresowej – 57 proc. (...) Doktoranci na Uniwersytecie Warszawskim otrzymują najniższe dopuszczalne przez ustawę stypendium. Oznacza to, że doktoranci, którzy obecnie przed oceną śródokresową zarabiają 2667,70 zł brutto, po podwyżce zapowiedzianej przez ministra otrzymywać będą ok. 3468 zł brutto. To wciąż ok. 850 zł brutto mniej niż pensja minimalna, która od lipca 2024 r. wynosić będzie 4300 zł brutto" - wyliczono.

Inicjatywa Doktorancka powstała w styczniu 2024 r. przy Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza na UW. Doktoranci skupieni w Inicjatywie przypomnieli, że rozmowy dotyczące trudnej sytuacji finansowej osób kształcących się w Szkołach Doktorskich UW trwają "od wielu lat", a ich efekt jest "rozczarowujący".(PAP)

bar/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024