Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
19.11.2021 aktualizacja 19.11.2021

NCN: 18 polsko-chińskich projektów badawczych dofinansowanych w programie SHENG 2

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

18 projektów z nauk o życiu, ścisłych i technicznych oraz nauk społecznych otrzymało finansowanie w konkursie SHENG 2 na wspólne badania naukowców z Polski i Chin - ogłosiło Narodowe Centrum Nauki. Łączny budżet przyznanych grantów na polską część badań wynosi prawie 28 mln zł.

Międzynarodowy konkurs dwustronny SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z chińską agencją National Natural Science Foundation of China. Po raz pierwszy został ogłoszony w 2018 r.

"Obie agencje przeprowadziły równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymały tylko te projekty, które uzyskały rekomendację NCN i NSFC. Ze względu na bardzo wysoki poziom naukowy na liście rankingowej znalazły się wyłącznie projekty uznane za najlepsze przez obydwie agencje" - informuje NCN.

Wśród 18 dofinansowanych projektów znalazły się badania prof. Józefa Dulaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Wzmocnienie naprawy serca po zawale za pomocą genetycznie ulepszonych kardiomiocytów i komórek śródbłonka uzyskanych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych”. Zdobyta w badaniach wiedza będzie przydatna w przyszłości dla opracowania nowych, skutecznych i bezpiecznych metod terapii niewydolności serca. Na realizację projektu badacz otrzymał prawie 2 mln zł.

Inne dofinansowane badania poświęcone są problemowi marnotrawstwa żywności. Obecnie cała populacja Ziemi (ponad 7 miliardów osób) wytwarza rocznie około 1,3 miliarda ton odpadów spożywczych. Szacunkowa liczba odpadów z gospodarstw domowych w Unii Europejskiej wynosi rocznie 76 kilogramów na osobę, podczas gdy produkcja takich odpadów w Chinach jest znacznie niższa i wynosi 16 kg na osobę. Głównym celem badań prof. Jacka Mąkini z Politechniki Gdańskiej jest fermentacja odpadów spożywczych, ukierunkowana na produkty o wysokiej wartości dodanej (kwasy karboksylowe). Projekt REVAMP pozwoli na porównanie waloryzacji odpadów o różnej charakterystyce i przyczyni się do głębszego poznania procesu fermentacji odpadów spożywczych, ukierunkowanego na odzysk cennych produktów. Projekt pt. „Odzysk wartościowych produktów fermentacji odpadów spożywczych poprzez sonokawitację i intensyfikację hydrotermalną: porównanie efektywności, mechanizm regulacyjny i modelowanie (REVAMP)” otrzymał niemal 1 mln zł.

Uzależnienia od substancji, a także uzależnienia behawioralne, np. od gier, stanowią w dzisiejszym świecie coraz większy problem. Jest to istotne również w kontekście pandemii COVID-19. Dr hab. Mateusz Gola z Instytutu Psychologii PAN, przeprowadzając badania w Polsce i w Chinach, spróbuje dowiedzieć się, jak wygląda rozbieżność między oczekiwaniami a wynikiem działań (PE – prediction error) osób z różnymi uzależnieniami. Laureat otrzymał grant w wysokości 2,2 mln zł na projekt pt. „W stronę zintegrowanego modelu błędów predykcji nagrody w uzależnieniach od substancji i zachowań. Badanie EEG metodą potencjałów wywołanych”. Naukowcy zaplanowali serię 6 badań z udziałem ponad 800 uczestników w Polsce i Chinach, w tym osób, u których zdiagnozowano uzależnienie m.in. od alkoholu, metamfetaminy czy hazardu. Przeprowadzając pomiary w dwóch różnych krajach, badacze będą mogli dokonać analizy kilku teorii dotyczących tego jak wygląda uczenie się i przewidywanie przyszłych zdarzeń czy zachowań przez osoby uzależnione, a finalnie ocenić uniwersalny charakter potencjalnych odkryć.

Sfinansowane projekty będą realizowane w Polsce i w Chinach, a nad realizacją każdego projektu będzie czuwać dwóch kierowników: jeden po stronie chińskiej, drugi po stronie polskiej. Otrzymane środki będzie można przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Więcej informacji na TEJ stronie.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023