Nauka dla Społeczeństwa

02.04.2023
PL EN
07.10.2021 aktualizacja 07.10.2021

Kraków/ Wręczono Nagrody Narodowego Centrum Nauki za 2020 i 2021 rok

Dr Paweł L. Polkowski, dr hab. Sebastian Glatt oraz prof. Jonatan Gutman zostali laureatami Nagród Narodowego Centrum Nauki 2021, przyznawanych utalentowanym naukowcom za osiągnięcia w zakresie badań podstawowych.

Nazwiska laureatów ogłoszono podczas uroczystej gali, która odbyła się w środę w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach w Krakowie. W trakcie wieczornej uroczystości nagrody odebrali także ubiegłoroczni laureaci wyróżnienia - prof. Jakub Growiec, prof. Wojciech Fendler i dr hab. Michał Tomza. Ze względu na sytuację pandemiczną uroczystość wręczenia nagród nie mogła wówczas się odbyć.

Nagroda Narodowego Centrum Nauki to wyróżnienie dla młodych uczonych do 40 roku życia, przyznawane za znaczące osiągnięcia w zakresie badań podstawowych, prowadzonych w Polsce. Przyznawana jest od 2013 roku w trzech dziedzinach: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu, nauki ścisłe i techniczne.

06.10.2021. Dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki (L), przewodniczacy Rady NCN prof. dr hab. Jacek Kuźnicki (2L), członkowie Rady NCN: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska (3L), prof. dr hab. Krystyna Bartol (7P), prof. dr hab. Andrzej Sobczak (2P), rof. dr hab. Grzegorz Karch (4P), prof. dr hab. Jerzy Łuczka (3P) i prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak (6P) oraz laureaci Nagrody: prof. Jonatan Gutman (5L), dr Sebastian Glatt (6L), dr Paweł Polkowski (8P), dr hab. Michał Tomza (4L), prof. dr hab. Jakub Growiec (5P) i prof. Wojciech Fendler (7L) podczas uroczystości wręczenia Nagrody Narodowego Centrum Nauki w krakowskich Sukiennicach, 6 bm. Nagrody otrzymało sześcioro młodych naukowców z różnych ośrodków akademickich z całego kraju. PAP/Łukasz Gągulski
06.10.2021. Dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki (L), przewodniczacy Rady NCN prof. dr hab. Jacek Kuźnicki (2L), członkowie Rady NCN: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska (3L), prof. dr hab. Krystyna Bartol (7P), prof. dr hab. Andrzej Sobczak (2P), rof. dr hab. Grzegorz Karch (4P), prof. dr hab. Jerzy Łuczka (3P) i prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak (6P) oraz laureaci Nagrody: prof. Jonatan Gutman (5L), dr Sebastian Glatt (6L), dr Paweł Polkowski (8P), dr hab. Michał Tomza (4L), prof. dr hab. Jakub Growiec (5P) i prof. Wojciech Fendler (7L) podczas uroczystości wręczenia Nagrody Narodowego Centrum Nauki w krakowskich Sukiennicach, 6 bm. Nagrody otrzymało sześcioro młodych naukowców z różnych ośrodków akademickich z całego kraju. (jm) PAP/Łukasz Gągulski

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki podkreślił podczas uroczystości, że instytucja ta od swojego zarania koncentrowała się na ludziach nauki, a „ważnym elementem jest wspieranie młodych naukowców, czego świetnym przykładem jest ta nagroda”.

„Dużą część środków kierujemy do młodych naukowców, a system, który wprowadziliśmy, wspiera ich niezależność, a czasami nawet ją wymusza. Wspiera także umiędzynarodowienie polskiej nauki i ułatwia funkcjonowanie w niej naukowców z zagranicy” - wskazał dyrektor NCN.

Wszystkim laureatom życzył sukcesów w przyszłości i wyraził nadzieję, że przyznana nagroda będzie dla nich ważnym wsparciem w karierze naukowej.

Prof. Jacek Kuźnicki, przewodniczący Rady NCN wskazał, że podczas krakowskiej uroczystości mamy okazję poznać laureatów nagrody NCN, którzy są przykładami takich osób, którym udało się zrealizować wielkie cele. „Wierzę, że ta nagroda utwierdzi was w tym, że warto marzyć i że zainicjuje jeszcze większe osiągnięcia naukowe” - mówił do wyróżnionych.

W odczytanym liście minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek pogratulował utalentowanym młodym naukowcom, laureatom nagrody NCN za 2020 i 2021 rok, i wyraził najwyższe uznanie dla ich dotychczasowych osiągnięć. „Wierzę, że stanie się ona motywacją do dalszych innowacyjnych działań oraz zapowiedzią kolejnych sukcesów badawczych. Państwa wkład w rozwój nauki polskiej jest nieoceniony” - wskazał minister w liście.

Tegorocznym laureatem w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce został dr Paweł L. Polkowski - archeolog, pracujący w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem sztuki naskalnej Egiptu i Sudanu, i innych zagadnień związanych z ikonografią, krajobrazem i teorią w archeologii. Jest jednym z najbardziej kompetentnych badaczy północnoafrykańskiej sztuki naskalnej w skali światowej.

W dziedzinie nauk o życiu nagrodzony został dr hab. Sebastian Glatt z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wraz ze swoim zespołem badawczym specjalizuje się w badaniu trójwymiarowego kształtu białek i kwasów nukleinowych za pomocą mikroskopii krioelektronowej i krystalografii.

Laureatem w kategorii nauki ścisłe i techniczne jest prof. Jonatan Gutman z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się on teorią układów dynamicznych, w szczególności dynamiką topologiczną i teorią ergodyczną. Wyniki jego badań, w szczególności dotyczące optymalnego szacowania wymiaru dla zanurzeń układów dynamicznych w kostki Hilberta oraz teorii struktur nilprzestrzeni, są uznawane za przełomowe.

Kandydatów do Nagrody NCN mogło zgłaszać w tym roku ponad 600 naukowców. Mogli oni wskazać badaczki i badaczy urodzonych nie wcześniej niż w 1980 roku. Zgłoszonych zostało 71 kandydatek i kandydatów.

Jak zapowiedziano, laureaci nagrody NCN 2020 i 2021 wkrótce wygłoszą wykłady skierowane do szerokiej publiczności. Będą one organizowane przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Copernicus Center i dostępne na kanale: https://www.youtube.com/user/CopernicusCenter. Pierwszy wykład zaplanowany jest na 20 października, kolejne prelekcje będą odbywały się w listopadzie i grudniu.

Jednym z patronów medialnych uroczystości wręczenia nagrody NCN był serwis Nauka w Polsce PAP.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

rgr/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023