Nauka dla Społeczeństwa

10.12.2022
PL EN
04.07.2017 aktualizacja 04.07.2017

Lublin/ Powstał Związek Uczelni Lubelskich

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Trzy uczelnie publiczne Lublina: UMCS, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Lubelska założyły Związek Uczelni Lubelskich. Zachowując niezależność, ale mają wspólnie starać się o lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów.

Porozumienie o powołaniu związku podpisali rektorzy trzech uczelni, stosowne uchwały podjęły też ich senaty. Związek rozpocznie działalność po zarejestrowaniu go przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego – poinformował we wtorek na konferencji prasowej rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski.

„Dotychczas zarejestrowany jest jeden związek uczelni - krakowski, teraz będzie lubelski” – powiedział rektor UMCS.

Uczelnie, które utworzyły związek, zatrudniają łącznie prawie 6 tys. osób, a kształcą ponad 40 tys. studentów. W ciągu ostatnich kilku lat na ich potrzeby zainwestowano około 1 mld zł.

„To porozumienie stworzy postawę do tego, aby przedstawiciele poszczególnych komórek uczelni usiedli do stołu roboczego. Będą się spotykali, rozmawiali szukali możliwości współpracy. Mam nadzieję, że rejestracja szybko nastąpi i będziemy podejmowali wspólne działania” – powiedział prof. Michałowski.

Jak zaznaczył Michałowski współpraca uczelni jest możliwa m.in. w zakresie badań naukowych, kształcenia studentów, przy zakupach wyposażenia dla uczelni, a także w dziedzinie kultury czy sportu. „Mam marzenie, aby w przyszłości powstał w Lublinie jeden bardzo silny akademicki klub sportowy” – dodał.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Zygmunt Litwińczuk powiedział, że Związek zacieśni kontakty lubelskich uczelni. „Współpraca była między poszczególnymi zespołami badawczymi czy dydaktycznymi. Dziś sankcjonujemy ją formalnie, wkraczamy na drogę, która powinna nas łączyć, z zachowaniem daleko idącej autonomii poszczególnych uczelni” – podkreślił.

Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Piotr Kacejko powiedział, że korzystnym dla studentów efektem utworzenia Związku może być powołanie wspólnego biura karier. „Na każdej uczelni są takie ośrodki, u nas jest szczupły, składa się z trzech osób. Taki ośrodek powinien mieć odpowiednią infrastrukturę informatyczną, zatrudniać dobrze przygotowanych psychologów z zakresu doradztwa zawodowego. Nie ma sensu, żeby każda uczelnia taki ośrodek sama rozbudowywała” – powiedział Kacejko. 

PAP - Nauka w Polsce

kop/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022