Ministerstwo Edukacji i Nauki

27.05.2022
PL EN
29.06.2017 aktualizacja 23.12.2019

Powstanie 10 Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Dziesięć Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri powstanie przy polskich instytucjach naukowych. Uroczystość zawarcia umowy w tej sprawie między Narodowym Centrum Nauki a niemieckim Towarzystwem Maxa Plancka odbędzie się 4 lipca na Wawelu w Krakowie.

Podpisanie umowy zapowiedziano w przesłanym PAP w czwartek komunikacie NCN.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Umożliwią one wybitnym uczonym prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy. Zaplanowane na 4 lipca podpisanie porozumienia między MPG a Narodowym Centrum Nauki (NCN) zainauguruje cały program.

Docelowo w Polsce zostanie utworzonych dziesięć Centrów Dioscuri, działających przy istniejących już organizacjach i specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki. Każde nowo powołane Centrum będzie współpracować z niemiecką Jednostką Mentorską, a jego finansowanie zapewni NCN ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.

Powstanie Centrów zapowiedział podczas kwietniowych targów Hannover Messe wiceprezes rady ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Mówił wtedy: "Intencją strony i polskiej i niemieckiej jest to, by te dziesięć centrów reprezentowało różne obszary nauki. Zaczniemy od nauk ścisłych, technicznych i nauk o życiu - ale chcielibyśmy, żeby powstało też takie centrum doskonałości w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych".

"Centra Doskonałości Dioscuri to szansa na ściągnięcie do Polski wybitnych naukowców-liderów, którzy zorganizują tutaj swoje zespoły badawcze. Liderzy ci będą wybierani w rygorystycznej procedurze konkursowej przez grono międzynarodowych ekspertów pod auspicjami renomowanego Towarzystwa Maxa Plancka. Grono to będzie także oceniać późniejsze postępy prac zespołów" – wyjaśnia członkini Rady NCN zaangażowana w prace nad programem prof. Marta Miączyńska.

Centra zostaną utworzone przez wyróżniających się uczonych, wyłonionych w serii międzynarodowych konkursów. Badacze i współpracujące z nimi instytucje naukowe po raz pierwszy rozpoczną starania o utworzenie ośrodków w październiku 2017 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 2018 r. W pilotażowej edycji nagrodzone zostaną maksymalnie trzy projekty, a co za tym idzie – powstanie do trzech Centrów.

"Program Dioscuri jest świetną okazją dla polskich jednostek naukowych na stworzenie nowych grup badawczych naprawdę światowej klasy. Mam nadzieję, że nasze uniwersytety i instytuty badawcze z tej szansy skorzystają i zrobią wszystko, by zapewnić takim pewnie w dużej mierze międzynarodowym zespołom jak najlepsze warunki do badań naukowych. NCN na pewno będzie to na bieżąco monitorowało już w trakcie realizacji programu. – Zapowiada dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki.

Instytucja naukowa, która wygra konkurs, otrzyma równowartość 300 tys. euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność centrum. Zadbano o to, by wynagrodzenie dla osoby prowadzącej ośrodek było konkurencyjne międzynarodowo. Lider projektu za swoją pracę otrzyma 100 tys. euro rocznie. Finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat (pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków).

"Liczę na to, że Centra Dioscuri będą wpływać na swoje bezpośrednie otoczenie w polskich placówkach, promując wysokie standardy i doskonałość naukową" – Podsumowuje prof. Miączyńska.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022