Nauka dla Społeczeństwa

18.08.2022
PL EN
29.06.2017 aktualizacja 23.12.2019

Powstanie 10 Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Dziesięć Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri powstanie przy polskich instytucjach naukowych. Uroczystość zawarcia umowy w tej sprawie między Narodowym Centrum Nauki a niemieckim Towarzystwem Maxa Plancka odbędzie się 4 lipca na Wawelu w Krakowie.

Podpisanie umowy zapowiedziano w przesłanym PAP w czwartek komunikacie NCN.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Umożliwią one wybitnym uczonym prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy. Zaplanowane na 4 lipca podpisanie porozumienia między MPG a Narodowym Centrum Nauki (NCN) zainauguruje cały program.

Docelowo w Polsce zostanie utworzonych dziesięć Centrów Dioscuri, działających przy istniejących już organizacjach i specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki. Każde nowo powołane Centrum będzie współpracować z niemiecką Jednostką Mentorską, a jego finansowanie zapewni NCN ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.

Powstanie Centrów zapowiedział podczas kwietniowych targów Hannover Messe wiceprezes rady ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Mówił wtedy: "Intencją strony i polskiej i niemieckiej jest to, by te dziesięć centrów reprezentowało różne obszary nauki. Zaczniemy od nauk ścisłych, technicznych i nauk o życiu - ale chcielibyśmy, żeby powstało też takie centrum doskonałości w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych".

"Centra Doskonałości Dioscuri to szansa na ściągnięcie do Polski wybitnych naukowców-liderów, którzy zorganizują tutaj swoje zespoły badawcze. Liderzy ci będą wybierani w rygorystycznej procedurze konkursowej przez grono międzynarodowych ekspertów pod auspicjami renomowanego Towarzystwa Maxa Plancka. Grono to będzie także oceniać późniejsze postępy prac zespołów" – wyjaśnia członkini Rady NCN zaangażowana w prace nad programem prof. Marta Miączyńska.

Centra zostaną utworzone przez wyróżniających się uczonych, wyłonionych w serii międzynarodowych konkursów. Badacze i współpracujące z nimi instytucje naukowe po raz pierwszy rozpoczną starania o utworzenie ośrodków w październiku 2017 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 2018 r. W pilotażowej edycji nagrodzone zostaną maksymalnie trzy projekty, a co za tym idzie – powstanie do trzech Centrów.

"Program Dioscuri jest świetną okazją dla polskich jednostek naukowych na stworzenie nowych grup badawczych naprawdę światowej klasy. Mam nadzieję, że nasze uniwersytety i instytuty badawcze z tej szansy skorzystają i zrobią wszystko, by zapewnić takim pewnie w dużej mierze międzynarodowym zespołom jak najlepsze warunki do badań naukowych. NCN na pewno będzie to na bieżąco monitorowało już w trakcie realizacji programu. – Zapowiada dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki.

Instytucja naukowa, która wygra konkurs, otrzyma równowartość 300 tys. euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność centrum. Zadbano o to, by wynagrodzenie dla osoby prowadzącej ośrodek było konkurencyjne międzynarodowo. Lider projektu za swoją pracę otrzyma 100 tys. euro rocznie. Finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat (pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków).

"Liczę na to, że Centra Dioscuri będą wpływać na swoje bezpośrednie otoczenie w polskich placówkach, promując wysokie standardy i doskonałość naukową" – Podsumowuje prof. Miączyńska.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022