Ministerstwo Edukacji i Nauki

28.05.2022
PL EN
15.02.2017 aktualizacja 15.02.2017

Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznało swoje nagrody

Prof. Piotr Bożek z AGH, który badał teorię dotyczącą zderzeń jądrowych, oraz zespół polskich fizyków uczestniczący w badaniach dotyczący fal grawitacyjnych - to niektórzy z laureatów Nagród Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Polskie Towarzystwo Fizyczne co roku przyznaje nagrody dla doświadczonych naukowców, młodych badaczy, a także nauczycieli za ich wybitne osiągnięcia i zasługi w dziedzinie badań naukowych, popularyzacji fizyki oraz jej nauczania. Nagrody wręczono w Warszawie 11 lutego.

Nagrodę Naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza za rok 2016 r. otrzymał prof. Piotr Bożek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za fundamentalne badania teoretyczne ultrarelatywistycznych zderzeń jądrowych.

Równorzędną Zespołową Nagrodę Kapituła Nagród Naukowych PTF przyznała zespołowi polskich fizyków uczestniczącemu w pracach grupy LIGO, za istotny udział w badaniach prowadzących do odkrycia fal grawitacyjnych. W skład zespołu wchodzą: Andrzej Królak (Instytut Matematyczny PAN, Narodowe Centrum Badań Jądrowych), Krzysztof Belczyński (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego), Tomasz Bulik (OA UW), Izabela Kowalska-Leszczyńska (OA UW), Michał Bejger (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN), Piotr Jaranowski (Uniwersytet w Białymstoku), Adam Zadrożny (NCBJ), Dorota Rosińska (Uniwersytet Zielonogórski) oraz Adam Kutynia (NCBJ).

PTF nagrodziło też najlepszą rozprawę doktorską - w tej kategorii zwyciężył dr Tomasz Wasak z Wydziału Fizyki UW za pracę dotyczącą kwantowej interferometrii.

Za najlepszą pracę magisterską uznano pracę Michała Parniaka-Niedojadły z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę magisterską pt. „Czterofotonowe procesy nieliniowe w ciepłych parach rubidu jako potencjalny interfejs światło-atomy”.

Nagrodę PTF za popularyzację fizyki i medal im. Krzysztofa Ernsta otrzymała dr Józefina Turło. Laureatka organizowała seminaria, konferencje i warsztaty, założyła Polskie Towarzystwo Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i kierowała nim, a także aktywnie promowała eksperymenty fizyczne i brała udział w międzynarodowych komitetach doradczych.

Nagrodę PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli i Medal im. Grzegorza Białkowskiego otrzymała Nina Tomaszewska, nauczycielka fizyki w XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Doceniono jej pracę z uzdolniona młodzieżą i wybitne osiągnięcia uczniów oraz propagowanie wśród nauczycieli zastosowania komputerów w nauczaniu fizyki jako narzędzi wspierających eksperymenty i do modelowania numerycznego.

Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymał mgr Bogusław Lanuszny z VIII LO w Katowicach, a nagroda III stopnia trafiła do Pawła Andryszaka z IV LO w Białymstoku.

Powstałe w 1920 roku Polskie Towarzystwo Fizyczne stawia sobie jako jeden z najważniejszych celów działalności popularyzację nauki, w tym fizyki polskiej na wszystkich jej poziomach, kierując swoje działania do młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022