Nauka dla Społeczeństwa

22.03.2023
PL EN
21.07.2016 aktualizacja 21.07.2016

22,5 mln zł na badania międzydziedzinowe od NCN

Łącznie 22,5 mln zł otrzyma pięć projektów badawczych, łączących różne dziedziny nauki. W czwartej edycji konkursu Symfonia nagrodziło je Narodowe Centrum Nauki. Dofinansowanie otrzymały badania dotyczące m.in. dziedzictwa Puszczy Białowieskiej, sygnału EEG czy struktur białkowych.

Symfonia to konkurs skierowany do doświadczonych naukowców, chcących prowadzić badania przekraczające granice między różnymi dziedzinami nauki. "Do konkursu nadesłano 38 projektów, spośród których wyłoniono pięć zwycięskich propozycji. Na ich realizację NCN przeznaczy łącznie 22,5 mln zł. Planowane badania łączą nauki humanistyczne i o sztuce z naukami o życiu oraz nauki o życiu – z naukami ścisłym i technicznymi" - informują w komunikacie przedstawiciele Narodowego Centrum Nauki.

Najwyższe dofinansowanie sięgające ponad 6,5 mln zł otrzymał zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem prof. Jonathana Heddle’a. Zbada on geometryczne zasady rządzące formowaniem się struktur białkowych. Odkrycia badaczy mogą w przyszłości posłużyć do tworzenia nanoobiektów pozwalających na dostarczenie leków bezpośrednio do wnętrza komórki.

Z kolei dr hab. Agnieszka Szumna pokieruje zespołem z konsorcjum naukowego złożonego z Instytutu Chemii Organicznej PAN oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Naukowcy spróbują skonstruować trójwymiarowe szkielety supramolekularne, ułatwiające otrzymywanie kryształów białka, które potrzebne są w procesie projektowania nowych leków. Na realizację badań naukowcy otrzymali ponad 4,1 mln zł.

Prof. Przemysław Urbańczyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zajmie się badaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej części Puszczy Białowieskiej. Do tego celu zostaną wykorzystane między innymi nowe, nieinwazyjne metody prowadzenia prac archeologicznych, takie jak lotnicze skanowanie laserowe. Połączenie doświadczenia archeologów i przedstawicieli nauk przyrodniczych pozwoli na pełniejsze zrozumienie dziejów puszczy. Na badania te NCN przeznaczyło ponad 2,6 mln zł.

Prof. Robert Moszyński poprowadzi zespół z konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego. Badacze będą pracować nad metodami tworzenia „zdjęć” reakcji chemicznych w skali niższej niż femtosekundowa, (w sekundzie mieści się milion miliardów femtosekund). Poprawi to możliwości obserwacji niezliczonych zjawisk grających rolę w procesach chemicznych, biofotonicznych czy biologicznych. Naukowcy na realizację tego zadania otrzymali ponad 4,3 mln zł.

Ostatnim zespołem, złożonym z badaczy z aż trzech instytucji – Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – pokieruje prof. Andrzej Cichocki. Naukowcy, dzięki dofinansowaniu sięgającemu 4,8 mln zł - będą dążyli do lepszego zrozumienia sygnału EEG i sposobu, w jaki reprezentuje on aktywność konkretnych części mózgu. Uzyskane w projekcie nowe narzędzia analityczne mogą pozwolić na bardziej efektywne wykorzystanie elektroencefalografii.

Projekty w konkursie Symfonia mogły zgłaszać osoby posiadające co najmniej stopień doktora, które kierowały wcześniej realizacją minimum dwóch projektów badawczych finansowanych w ramach krajowych lub międzynarodowych konkursów. Proponowane badania musiały obejmować przynajmniej dwa z trzech obszarów badawczych: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne albo nauki o życiu.

"Badania interdyscyplinarne na naprawdę wysokim poziomie, wnoszące istotny wkład w każdą z dziedzin, których dotyczą, to wbrew pozorom duże wyzwanie i niezbyt częste zjawisko w dzisiejszej nauce" – wyjaśnia dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki. - "Międzydziedzinowe projekty mogą być oczywiście zgłaszane do regularnych konkursów centrum, ale dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że nie jest łatwo przekonać ekspertów do finansowania takich badań z puli ich dziedzin. Konkurs Symfonia jest za to przeznaczony tylko na potrzeby dużych, prawdziwie interdyscyplinarnych projektów na wysokim poziomie. To najlepsza okazja na finansowanie dla osób, które planują takie badania" - dodaje.

Szczegółowe informacje na temat nagrodzonych badań i listę rankingową można znaleźć na stronie: http://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2016-07-21-symfonia4

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ lt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023