Nauka dla Społeczeństwa

14.08.2022
PL EN
09.06.2016 aktualizacja 09.06.2016

Arteterapia i turystyka wśród nowych kierunków Uniwersytetu Śląskiego

Arteterapia, turystyka, biologia żywności i żywienia oraz doradztwo i infobrokerstwo historyczne znalazły się wśród nowych kierunków, na które rekrutację prowadzi Uniwersytet Śląski w Katowicach. Zdaniem władz uczelni propozycje te są odpowiedzią m.in. na potrzeby rynku.

Jak powiedział w środę podczas konferencji w Katowicach prorektor ds. kształcenia i studentów prof. Ryszard Koziołek, uczelnie coraz częściej korzystają z wolności programowej w tworzeniu nowych kierunków, co jest próbą dostosowania ich oferty do potrzeb społeczeństwa.

"To pokazuje, że uczelnie słuchają, przyglądają się temu, co dzieje się na zewnątrz, starają się reagować, dostosowując swoje programy kształcenia do zmieniającej się rzeczywistości, nie tylko rynkowej, ale w ogóle" – dodał prof. Koziołek.

Prorektor zwrócił również uwagę na kwestię tworzenia kolejnych kierunków interdyscyplinarnych - tych międzywydziałowych czy międzyuczelnianych. "To uważam za tendencję, która będzie się nasilać z całą pewnością" – powiedział.

I tak przykładem nowego, prowadzonego na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk o Ziemi interdyscyplinarnego kierunku na II stopniu studiów stacjonarnych jest turystyka, z dwoma specjalnościami: gospodarka turystyczna i dziedzictwo naukowe.

Zdaniem dra Sławomira Pytla z Wydziału Nauk o Ziemi kierunek ten pozwoli studentom pozyskać wiedzę z wielu dziedzin i przygotować do pracy w rozwijających się rodzajach turystyki, jak turystyka polarna, poprzemysłowa, geoturystyka czy tzw. czarna turystyka (podróże do miejsc związanych ze śmiercią np. do Czarnobyla).

"Od lat współpracujemy z biurami podróży i wiemy, jakie wyjazdy stają się coraz bardziej modne, jakie jest zapotrzebowanie. Dlatego chcemy kształcić takie osoby, które w przyszłości będą mogły pilotować wycieczki np. w obszary polarne, gdzie przecież od wielu lat prowadzimy badania naukowe" – wyjaśnił dr Pytel.

Z kolei przykładem międzyuczelnianego kierunku na I stopniu studiów stacjonarnych jest arteterapia, prowadzona wspólnie przez UŚ, Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz katowicką Akademię Sztuk Pięknych.

"Obecnie na rynku jest ogromne zapotrzebowanie na osoby, które mogłyby współpracować z osobami wykluczonymi, prowadząc terapię za pomocą sztuki np. w szpitalach, klinikach, sanatoriach, ośrodkach wsparcia czy domach opieki" – powiedział Paweł Szeibel z ASP.

Dla studentów arteterapii przygotowano więc takie zajęcia jak m.in. rysunek i malarstwo, rzeźba, fotografia, gra na instrumencie, emisja głosu, rytmika, muzykoterapia, pedagogika specjalna, biblioterapia i teatroterapia. Kandydaci na ten kierunek muszą jednak wykazać się podstawowymi umiejętnościami muzycznymi i plastycznymi, które będą sprawdzane podczas egzaminu.

W roku akademickim 2016/2017 kandydaci na studia na UŚ mają do wyboru blisko 80 kierunków i ponad 230 specjalności.

Wśród nowości znajdują się także m.in. biologia żywności i żywienia, doradztwo i infobrokerstwo historyczne oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. W najbliższym czasie planowane jest utworzenie środkowoeuropejskich studiów historycznych prowadzonych we współpracy z uniwersytetami z Czech i Słowacji.

Nie zabraknie też nowych specjalności m.in. języka biznesu na filologii angielskiej, wychowania przedszkolnego z nauczaniem języka obcego na pedagogice czy europejskich studiów leksykograficznych na filologii.

Łącznie przygotowano ok. 9 tys. nowych miejsc na studiach stacjonarnych, w tym 320 na nowych kierunkach. Pierwsza tura rekrutacji potrwa do 10 lipca.

Obecnie na Uniwersytecie Śląskim uczy się łącznie ok. 35 tys. studentów.

PAP - Nauka w Polsce

akp/ par/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022