Nauka dla Społeczeństwa

02.03.2024
PL EN
02.05.2015 aktualizacja 02.05.2015

Zeskanowano dawne pruskie idole

Skanowanie 3D idola. Fot.: Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie Skanowanie 3D idola. Fot.: Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Unikatowe wczesnośredniowieczne kamienne rzeźby odkryte w czasie prac wykopaliskowych w liczącym tysiąc lat centrum kultowym w Poganowie (woj. warmińsko-mazurskie), poddano trójwymiarowemu skanowaniu laserowemu w Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Wykonanie zaawansowanej dokumentacji było możliwe dzięki współpracy kętrzyńskiego muzeum z Fundacją Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna.

Dotychczas na dawnych ziemiach pruskich znaleziono w czasie wykopalisk tylko dwa tego typu zabytki – oba w Poganowie. Stanowisko badane jest przez archeologów od 2005 roku. Zdaniem odkrywców – Mariusza i Izabeli Wyczółkowskich - jest to pierwszy znany i badany archeologicznie kompleks osadniczy z wydzielonym miejscem zorganizowanego kultu (to w nim odkryto rzeźby) z terenu ziem bałtyjskich. Jest to także jedyne w tej części pobrzeża Bałtyku wczesnośredniowieczne stanowisko ze stwierdzonymi i częściowo przebadanymi depozytami zwierząt, głównie koni, składanych w ofierze podczas obrzędów kultowych.

„W wyniku sesji pomiarowej, przeprowadzonej przez Marcina Gładkiego z Fundacji Dajna, uzyskaliśmy dane odwzorowujące dokładnie wielkość i kształt skanowanych obiektów. Efektem opracowania tych danych będą dokładne, trójwymiarowe modele rzeźb” – wyjaśnia Mariusz Wyczółkowski.

Zdaniem Marcina Gładkiego sesja pomiarowa wykonana skanerem jest nieocenionym narzędziem do działań konserwatorskich, gdyż umożliwia szybkie i precyzyjne zarchiwizowanie aktualnego stanu zachowania zabytku. Na podstawie danych płynących z pomiarów można wykonać animację 3D dla celów prezentacyjnych, wizualizację i rendering 2D wybranych ujęć i zbliżeń, analizę powierzchniową i rekonstrukcję stanu pierwotnego. To tylko wybrane możliwości.

Jak zapewniają muzealnicy, wyniki skanowania udostępnione będą w formie multimedialnej ekspozycji oraz wykorzystane w czasie referatów wygłaszanych na konferencjach naukowych. Planowana jest również ich publikacja w serii wydawniczej poświęconej badaniom nad zabytkowym krajobrazem Warmii i Mazur "Dajna Modern Heritage" wydawanej przez Fundację Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna oraz w specjalistycznych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym.

O dotychczasowych wynikach wykopaliskowych można też przeczytać w serwisie tu i tutaj.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024