Nauka dla Społeczeństwa

04.12.2023
PL EN
19.11.2013 aktualizacja 19.11.2013

Leszek Mrozewicz - zrozumieć starożytność

W Gnieźnie organizuje Noc Uniwersytetu i Festiwal Nauki i Kultury. Jako znawca starożytnego Rzymu zaprasza do Polski międzynarodowe sławy w tej dziedzinie, a swoich studentów wysyła na ekspedycje naukowe do Grecji, Turcji, czy na Sycylię. Prof. Leszek Mrozewicz jest kandydatem w IX edycji konkursu Popularyzator Nauki organizowanego przez serwis Nauka w Polsce - Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Startuje w kategorii Naukowiec.

Profesor Leszek Mrozewicz naukę popularyzuje od 1979 roku. "Głównymi adresatami działalności kandydata są studenci, licealiści, osoby zainteresowane starożytnością, a także mieszkańcy Gniezna, w którym profesor działa jako dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu - informuje w konkursowym zgłoszeniu dr Filip Kubiaczyk z UAM.

Każdego roku podejmuje wiele inicjatyw popularyzujących naukę. Jedną z nich jest Festiwal Nauki i Kultury, który doczekał się już pięciu edycji. Współorganizuje też Noc Uniwersytetu, czyli wydarzenie, podczas którego każdy mieszkaniec Gniezna może poznać uniwersytet „od kuchni”. Studenci przygotowują z tej okazji rozmaite atrakcje naukowe i kulturalne.

"Profesor Leszek Mrozewicz jako osoba popularyzująca naukę działa na wielu płaszczyznach. Jedną z ważniejszych jest działalność wydawnicza, a więc podawanie do druku polskich tłumaczeń fundamentalnych dzieł. Po 70 latach od pierwodruku, dzięki profesorowi ukazała się książka Ronalda Syme’a +Rewolucja Rzymska+" - napisał w zgłoszeniu kandydata dr Kubiaczyk. Do druku podał także książki Paula Zankera "August i potęga obrazów", Egona Flaiga "Zrytualizowana polityka".

W latach 1981-2004 prof. Mrozewicz był sekretarzem redakcji, a następnie redaktorem czasopisma „Eos” - najpoważniejszego polskiego pisma poświęconego kulturze antycznej. Jest redaktorem czasopisma i serii naukowej Studia Europaea Gnesnensia (http://steurgn.pl/) - wspierał wydanie 12 monografii oraz 7 numerów tego czasopisma. Był redaktorem serii wykładów monograficznych – „Xenia Posnaniensia” (http://www.staff.amu.edu.pl/~zhsa/index.php?option=com_content&task=view&id=67), a obecnie redaguje nową serię wykładów uniwersyteckich „Opuscula Gnesnensia” (http://steurgn.pl/aktualnosci.html) i „Fontes Historiae Antique”. Jest sekretarzem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, działaczem Komisji Starożytnej PTH.

"Popularyzacja nauki polega także na tym, że profesor zaprasza do IKE UAM międzynarodowe sławy, które prowadzą wykłady, np. Marcela Pierarta czy Gilberta Casasusa" - czytamy w konkursowym zgłoszeniu. Od roku 1997 z pracownikami naukowymi i studentami systematycznie organizuje ekspedycje naukowe do różnych miejsc kultury antycznej i znaczących muzeów: Rzymu, Moguncji, Grecji, Sycylii, południowej Francji, Danii, Niemiec, Turcji, Wielkiej Brytanii i Austrii.

Każde swoje wystąpienie wzbogaca obrazem - prezentacjami multimedialnymi. Jako historyk procesualny, autor książki z serii „Zrozumieć dzieje” tłumaczy zjawiska obecne w czasach dawnych, odnosząc je do współczesności, np. szukając korzeni współczesnej Europy odwołuje się do dokonań Greków i Rzymian.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023