Nauka dla Społeczeństwa

07.07.2022
PL EN
30.09.2013 aktualizacja 30.09.2013

Polski fizyk nagrodzony prestiżowym grantem ERC

Prof. Maciej Lewenstein polski fizyk, pracujący w hiszpańskim Instytucie Fotoniki (ICFO) w Castelldefels, otrzymał prestiżowy „Advanced Grant" przyznawany przez Europejską Radę ds. Badań (ERC). To jego drugi triumf w tym konkursie.

Europejska Rada ds. Badań (ERC) w szóstej edycji konkursu „Advanced Grants” - dla doświadczonych naukowców, nagrodziła 284 badaczy. Każdy z nich na swoje prace otrzymał około 3,5 mln euro. Łącznie dla wszystkich uczonych przeznaczono 660 mln euro.

"Prof. Lewenstein swój pierwszy +Advanced Grant+ otrzymał od ERC w 2008 roku" - informuje na swojej stronie internetowej Instytut Fotoniki w hiszpańskim Castelldefels. Właśnie w tej instytucji uczony poprowadzi docenione przez ERC badania.

Maciej Lewenstein urodził się w 1955 roku w Warszawie. Od 2005 roku pracuje w Hiszpanii – w Instytucie Fotoniki w Castelldefels i Katalońskiej Instytucji Badań i Studiów Zaawansowanych w Barcelonie. Wniósł wybitny wkład w rozwój optyki kwantowej i fizyki ultrazimnych gazów.

"Jego teoretyczne prace nierzadko dotyczą przełomowych doświadczeń, takich jak pierwsza obserwacja ciemnych solitonów w kondensatach Bosego-Einsteina. Prowadzone przez niego badania silnie skorelowanych ultrazimnych gazów kwantowych doprowadziły do doświadczalnej realizacji tzw. symulatorów kwantowych, tj. pierwszych komputerów kwantowych do zastosowań specjalnych” - czytamy na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Symulatory kwantowe pozwalają zrozumieć skomplikowaną kwantową fizykę układów wielu ciał i takie zjawiska, jak nadciekłość czy nadprzewodnictwo. Badania profesora Lewensteina dotyczą też interferometrii fal materii i jej możliwych zastosowań do precyzyjnego pomiaru czasu i częstości.

Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za dokonania w obszarze optyki kwantowej i fizyki ultrazimnych gazów, czyli tzw. Polskiego Nobla prof. Lewenstein otrzymał w 2011 roku. Jest też laureatem m.in. Nagrody Naukowej Humboldta, Nagrody Fundacji Hertza Uniwersytetu w Hamburgu.

Jak informuje FNP, Maciej Lewenstein studiował na Wydziale Fizyki UW, gdzie w 1978 roku uzyskał stopień magistra. W latach 1980-1995 pracował w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Doktorat obronił na Uniwersytecie w Essen (1983), a rozprawę habilitacyjną w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk (1986). Od 1993 roku jest profesorem.

Prace badawcze prowadził w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie, m.in. na Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytetach: w Essen i Hanowerze, w Joint Institute for Laboratory Astrophysics (JILA) na Universitecie Colorado w Boulder oraz we francuskim Centrum Badań Jądrowych (CEA) w Saclay. Koordynował kilkadziesiąt projektów badawczych i jest autorem około 400 publikacji.

Europejska Rada ds. Badań (European Research Council) to założona w 2007 r. ponadnarodowa organizacja zajmująca się stymulowaniem, wspieraniem i finansowaniem badań naukowych w Europie. Granty ERC przyznawane są czołowym naukowcom dowolnej narodowości mieszkającym na terenie europejskiej przestrzeni badawczej lub deklarującym chęć przeprowadzenia się na ten teren. Obejmuje on państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państwa stowarzyszone w ramach unijnych programów w zakresie badań naukowych.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ krf/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022