Nauka dla Społeczeństwa

05.10.2022
PL EN
23.05.2013 aktualizacja 23.05.2013

Prof. Banyś: zmiany prawa o szkolnictwie wyższym idą w dobrym kierunku

Założenia zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym przyjęte przez rząd idą w dobrym kierunku – ocenia przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś. Szczególnie istotna zmiana to – jego zdaniem - certyfikacja doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią.

„Kierunki zmian proponowane w założeniach nowelizacji idą generalnie w dobrym kierunku. To są interesujące propozycje” - ocenił przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś w rozmowie z PAP.

W ramach proponowanych przez resort nauki regulacji, zaakceptowanych we wtorek przez sąd, osoby, które wiedzę i umiejętności zdobywały poza uczelnią - a więc np. podczas szkoleń czy praktyki zawodowej, efekty swojej edukacji będą mogły potwierdzić na uczelniach. „Bardzo się cieszymy, że w założeniach znalazła się certyfikacja doświadczenia zawodowego uzyskanego poza systemem formalnym, która odbywałaby się w uczelniach. To jest ważne w sytuacji, kiedy światowe trendy wskazują na konieczność uczenia się przez całe życie. System certyfikacji doświadczenia zawodowego świetnie funkcjonuje już w wielu krajach m.in. we Francji, Holandii” - podkreślił rektor UŚ.

Za sprawą nowych przepisów wprowadzony ma być podział na uczelnie akademickie - które specjalizować się będą w badaniach naukowych - i uczelnie, które mają przygotować do wykonywania zawodu. Nowe przepisy mają wprowadzić podział, według kryterium uprawnień do przyznawania stopnia doktora. Wydziały uczelni, które tych uprawnień nie mają, będą mogły uruchomić wyłącznie studia o profilu praktycznym.

Prof. Banyś podkreśla, że w tej chwili nie chodzi o podział uczelni na akademickie i zawodowe, nie powinno się stosować tego podziału do całych uczelni, tylko kierunków kształcenia. "Na przykład w uniwersytetach są kierunki ogólne i zawodowe, kończące się tytułem inżyniera. Chodzi zatem o wyłonienie w obrębie uczelni profili kształcenia zawodowego i ogólnoakademickiego. W założeniach do nowelizacji podkreśla się fakt, że jednostki, które nie mają możliwości nadawania stopnia doktora, muszą prowadzić profil zawodowy. Te jednostki będą musiały przeformułować swoje programy studiów na jeszcze bardziej praktyczne prowadzenie zajęć z większym udziałem praktyk i staży” - powiedział prof. Banyś.

W założeniach zmian przewidziano także możliwość wprowadzenia tzw. studiów dualnych, czyli zapewniających kształcenie na uczelni na przemian z odbywaniem praktyk. „Upraktycznienie studiów KRASP postulował wielokrotnie. Trudność polega na tym, że trzeba mieć odpowiednie kontakty z przedsiębiorstwami po to, by praktyki i staże nie były przysłowiowym parzeniem kawy i herbaty. Potrzebna jest tutaj także wspólna polityka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej" – ocenił prof. Banyś.

Jego zdaniem idea upraktycznienia studiów wymaga współpracy obu resortów po to, by wspomóc więź między biznesem, gospodarką i nauką, szczególnie teraz kiedy staże i praktyki traktowane są przez przedsiębiorcę jako tymczasowe miejsca pracy.

„Oceniając dobrze to, co jest proponowane w założeniach, zwróciłbym uwagę na potrzebę bardziej zdecydowanego ruchu w odniesieniu do definicji czym jest KNOW – Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący. Dobrą propozycją jest ograniczenie liczby konsorcjantów do dwóch i określenie, że w obrębie konsorcjum musi być podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, czyli wydział. KRASP proponował pójść o krok dalej, by tylko i wyłącznie wydziałom uczelni można było nadawać status KNOW. W ten sposób bylibyśmy w stanie w przyszłości budować mapę uczelni badawczych w Polsce” - powiedział prof. Banyś.

Przyznał, że członków KRASP bardzo zaniepokoiła natomiast propozycja rotacyjnego przewodniczenia Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. „Zmienianie przewodniczącego co sześć miesięcy może doprowadzić do niestabilności działań Rady. Tym bardziej, że Rada Główna jest ciałem reprezentatywnym dla całego środowiska naukowego, absolutnie niezależnym od ministra. Jest organem opiniodawczym dla wszystkich ministrów i parlamentarzystów, a nie ciałem doradczym ministra. KRASP, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Parlament Studentów RP oraz inne środowiska traktuje tę propozycję jako całkowicie nieuzasadnioną, która narusza podstawy dialogu" - zaznaczył rektor UŚ.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ ula/ ura/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022