Nauka dla Społeczeństwa

01.06.2023
PL EN
22.09.2012 aktualizacja 22.09.2012

290 mln zł z Narodowego Centrum Nauki dla polskich naukowców

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze: OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATĘ 4 oraz SONATĘ BIS 2. W ramach tych konkursów do naukowców realizujących projekty z zakresu badań podstawowych trafi aż 290 mln zł. Wnioski można składać do 15 grudnia.

Cieszący się największym powodzeniem konkurs OPUS przeznaczony jest dla wszystkich polskich badaczy, PRELUDIUM - dla naukowców, którzy jeszcze nie uzyskali stopnia naukowego doktora, SONATA - przede wszystkim dla osób, które uzyskały stopień doktora w ciągu ostatnich pięciu lat i które chcą stworzyć innowacyjny warsztat naukowy. Z kolei celem konkursu SONATA BIS jest powołanie nowego zespołu naukowego.

Jak w przesłanym PAP komunikacie poinformowała Magdalena Duer-Wójcik z NCN, w tej edycji nastąpiła pewna zmiana charakteru konkursu SONATA BIS 2. Tym razem konkurs jest otwarty dla naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem złożenia wniosku (wcześniej okres ten wynosił do 10 lat), przy czym do tego okresu nie wlicza się urlopów: macierzyńskiego i wychowawczego.

"Ta modyfikacja ma na celu lepsze dopasowanie profilu konkursu do rzeczywistości pracy i rozwoju naukowca. Nasze obserwacje oraz głosy płynące ze środowiska naukowego doprowadziły nas do wniosku, że okres od 2 do 12 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora to najlepszy czas w karierze na stworzenie efektywnie pracującego zespołu, zdolnego do prowadzenia nowatorskich badań. Limit 12 lat po doktoracie stosuje również w jednym ze swoich konkursów Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC). Mamy nadzieję, że nasze granty ułatwią polskim naukowcom start w ERC" – podkreśla prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN.

Według wymogów konkursu, zespół musi składać się z osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego (wymóg ten nie dotyczy kierownika projektu). Na finansowanie badań w konkursie SONATA BIS 2 przeznaczono aż 50 mln zł.

W zasadach pozostałych konkursów nie ma tak zasadniczych zmian, niemniej wprowadzono drobne korekty do regulaminu przyznawania środków przez NCN.

"Ważną zmianą jest przedłużenie do dwóch miesięcy czasu na przygotowanie umowy o realizację projektu badawczego, po otrzymaniu decyzji o finansowaniu. Do tej pory nasi grantobiorcy mieli dokładnie miesiąc na dostarczenie nam projektu umowy, co okazało się być szczególnie uciążliwe w okresie wakacyjnym, kiedy uzyskanie podpisu wszystkich osób reprezentujących daną jednostkę było utrudnione" – podkreśla dyrektor Narodowego Centrum Nauki, prof. Andrzej Jajszczyk.

W ramach konkursu OPUS 4 o finansowanie mogą się ubiegać wszyscy badacze, niezależnie od etapu rozwoju kariery naukowej. Jego budżet też jest największy ze wszystkich – zwycięskie projekty otrzymają finansowanie w wysokości aż 180 milionów złotych. W konkursie nie ma wyznaczonej maksymalnej kwoty finansowania, można więc ubiegać się o finansowanie nawet bardzo kosztownych projektów, jednak warunkiem otrzymania finansowania, oprócz wysokiej wartości merytorycznej projektu, jest pełne uzasadnienie każdej z pozycji kosztorysu. To właśnie ze względu na bardzo ogólne warunki ubiegania się o finansowanie w konkursach typu OPUS do NCN spływa najwięcej wniosków.

PRELUDIUM 4 to konkurs dla naukowców z najkrótszym stażem, którzy jeszcze nie uzyskali stopnia naukowego doktora. Mogą oni otrzymać do 150 tys. zł na realizację projektów badawczych trwających do trzech lat (50 tysięcy złotych za każdy rok realizacji projektu). Pula konkursu to 30 mln zł.

Z kolei w konkursie SONATA 4 o pieniądze mogą się ubiegać osoby, które uzyskały stopień doktora w ciągu pięciu lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, przy czym do tego okresu nie wlicza się urlopów macierzyńskiego i wychowawczego. Konkurs ten wymaga stworzenia w ramach projektu unikatowego warsztatu naukowego, czyli prowadzenie innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego lub oryginalnego rozwiązania teoretyczno-metodologicznego. SONATA 4 to szansa dla naukowców rozpoczynających karierę na uzyskanie niezależności naukowej. Budżet tego konkursu to również 30 mln zł.

We wszystkich otwartych obecnie konkursach NCN można się ubiegać o finansowanie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektu, która nie jest kwalifikowana jako tzw. duża infrastruktura badawcza.

Szczegółowe informacje na temat warunków konkursów dostępne są na stronie: www.ncn.gov.pl.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023