Ministerstwo Edukacji i Nauki

21.05.2022
PL EN
11.11.2011 aktualizacja 11.11.2011

Konkurs na nazwy konkursów Narodowego Centrum Nauki

<strong>Krótkich i funkcjonalnych nazw dla konkursów na finansowanie projektów badawczych, stażów i stypendiów naukowych szuka Narodowe Centrum Nauki.</strong> Na autorów najciekawszych propozycji czekają nagrody pieniężne. Czas na przesyłanie zgłoszeń mija 22 listopada.

W konkursie może wziąć udział każdy. Za każdą najlepszą nazwę dla jednego z siedmiu typów konkursów NBC jej autor otrzyma 800 zł. "Do tej pory używaliśmy nazw opisowych, które oddają w pełni profil konkursów, lecz mogą sprawiać trudności w codziennym użytkowaniu, ze względu na swoją długość. Ponieważ mamy tylko siedem rodzajów konkursów, postanowiliśmy znaleźć dla nich zgrabne i krótkie określenia. O pomoc w ich sformułowaniu zwracamy się do każdego, kto tylko ma ochotę przedstawić swoje propozycje" - podkreśla Tomasz Bzukała, p.o. zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki ds. administracyjnych.

Jak zaznaczają przedstawiciele NCN, nazwy konkursów powinny kojarzyć się z badaniami naukowymi. Nie mogą być tłumaczeniem lub przekształceniem nazwy programów już funkcjonujących w Polsce i na świecie, w ramach których finansowane są badania naukowe. Nazwy powinny być krótkie (co najwyżej dwa słowa), łatwe do zapamiętania, skojarzenia oraz wymówienia.

Na nową nazwę czekają konkursy na finansowanie: projektów badawczych, w tym aparatury; projektów badawczych młodych naukowców, którzy nie mają jeszcze tytułu doktora; projektów badawczych dla młodych naukowców ze stopniem doktora, w wyniku których powstanie unikatowy warsztat naukowy lub zespół naukowy; międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych;

NCN nazw poszukuje też dla konkursu dla doświadczonych naukowców na realizację pionierskich badań naukowych, ważnych dla rozwoju nauki i których efektem mogą być odkrycia naukowe; dla konkursu na finansowanie stypendiów doktorskich, a także dla konkursu na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Jeśli we wszystkich kategoriach nagroda za najlepszą pracę zostanie przyznana temu samemu uczestnikowi, otrzyma on dodatkową nagrodę w wysokości 800 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 12 grudnia 2011 roku.

Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu oraz sposobu zgłaszania propozycji znajdują się na stronie: www.ncn.gov.pl

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/bsz

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022