Nauka dla Społeczeństwa

09.12.2022
PL EN
24.02.2011 aktualizacja 24.02.2011

Archeolog z UJ bada pozostałości kultury Pueblo w Kolorado

Cliff Palace z Parku Narodowego Mesa Verde w Kolorado, największe klifowe osiedle Indian Pueblo z XIII wieku n.e., fot. R. Palonka

Cliff Palace z Parku Narodowego Mesa Verde w Kolorado, największe klifowe osiedle Indian Pueblo z XIII wieku n.e., fot. R. Palonka

<strong>Ponad 40 stanowisk należących do społeczności kultury Pueblo w regionie Mesa Verde w Kolorado w USA </strong>zostało zarejestrowanych i wstępnie przeanalizowanych przez dr. Radosława Palonkę z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Badania są realizowane przy współpracy z ośrodkiem archeologicznym Crow Canyon Archaeological Center w Cortez. Trwają przygotowania do rozpoczęcia regularnych prac wykopaliskowych.

Stanowiska objęte projektem badawczym znajdują się w kilku kanionach, m.in. w Sand Canyon i East Fork Canzon, tworząc tzw. mikroregion osadniczy Castle Rock i datowane są na XIII wiek n.e.

Przez tysiąc lat ludność Pueblo w regionie Mesa Verde ściśle ze sobą współpracowała w zakresie wykorzystania terenu i ochrony terytorium przed zewnętrznymi wrogami. Jednak w XIII wieku nastąpiła gwałtowna zmiana w systemie osadniczym Indian na tym terenie, związana z pogorszenie się warunków środowiskowych, m.in. długotrwałą suszą.

"To wtedy, ze względu na walki między wrogimi plemionami przybyłymi z północy lub - co nawet bardziej prawdopodobne -poszczególnymi grupami Indian Pueblo, związanymi z dostępem do terenów uprawnych i źródeł wody oraz ochroną zapasów żywności, osady lokowano w ogromnych nawisach i niszach skalnych położonych na stromych stokach kanionów - miejscach łatwych do obrony. Do części tych osad można się dostać tylko po drabinach lub wykutych w skale stopniach" - wyjaśnia dr Palonka.

Nowością stały się kamienne mury otaczające całe osiedla, okrągłe i kwadratowe kamienne wieże, otwory obserwacyjne i strzelnicze, a także podziemne tunele łączące niektóre budynki w danej osadzie.

"W materiale archeologicznym odnotowuje się widoczne ślady walk - szkielety ludzkie, spalone i zburzone budynki, a konflikty są przedstawiane w sztuce naskalnej w postaci rytów i malowideł naskalnych" - mówi archeolog.

W efekcie zmian, najpóźniej w latach 80. XIII w., region Mesa Verde całkowicie opustoszał, a Indianie Pueblo przenieśli swoje siedziby na południe, na teren dzisiejszych stanów Arizona i Nowy Meksyk, gdzie ich potomkowie żyją do dziś, kultywując tradycje swoich przodków.

W tym roku naukowcy planują rozpocząć kilkuletni, szeroko zakrojony archeologiczny projekt badawczy w mikroregionie Castle Rock Pueblo. Archeolodzy chcą dokonać szczegółowej analizy ówczesnego osadnictwa i zrekonstruować stosunki społeczno-polityczne w XIII wieku n.e. na tym obszarze, włączając w to także modelowanie komputerowe.

W tym momencie badacze zbierają niezbędne środki finansowe na ekspedycję, zarówno w postaci grantów naukowych, jak i dotacji od sponsorów prywatnych.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

agt/ kap/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022