Nauka dla Społeczeństwa

22.02.2024
PL EN
29.11.2010 aktualizacja 29.11.2010

Prezentacja założeń programu rozwojowego Politechniki Warszawskiej

<strong>Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej będzie tematem ogólnouczelnianej konferencji, która odbędzie się na Politechnice Warszawskiej 29 listopada. </strong>Konferencja odbywająca się pod honorowym patronatem minister nauki i szkolnictwa wyższego - Barbary Kudryckiej skierowana jest do studentów, pracowników politechniki oraz przedstawicieli firm i instytucji naukowych. <br /><br />

Podczas konferencji omawiane będą m.in. efekty współpracy uczelni z przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi oraz nowe kierunki i specjalności dostosowane do wymagań rynku pracy. Mowa będzie także o stanie obecnym i perspektywach rozwoju studiów anglojęzycznych, centralnym wspomaganiu umiędzynarodowienia uczelni, działalności międzywydziałowego kierunku inżynieria biomedyczna, studiach II stopnia na Wydziale Architektury oraz studiach doktoranckich na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku.

Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakłada on poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej PW do potrzeb rynku pracy. Program podzielony jest na 56 zadań, a każde z nich ma opisany cel, zespół realizujący prace w wyodrębnionych etapach oraz zdefiniowany zestaw rezultatów niezbędnych dla osiągnięcia efektu głównego jakim jest zmniejszenie dystansu dzielącego PW od najlepszych tego typu uczelni na świecie.

Realizacja programu obejmuje okres od września 2008 roku do marca roku 2015. Jego beneficjentami są przede wszystkim studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy, profesorowie wizytujący, słuchacze kursów i szkoleń, Wydziały i Kolegia Politechniki Warszawskiej oraz Ośrodek Kształcenia na Odległość (OKNO), Centrum Studiów Zaawansowanych (CSZ), Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM), Studium Języków Obcych (SJO) i Biuro Karier.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 13.00.

PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

bsz

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024