Nauka dla Społeczeństwa

30.09.2023
PL EN
20.01.2010 aktualizacja 20.01.2010

14 nowych laboratoriów powstanie w ramach projektu NanoFun

<strong>Ponad 54 mln złotych na dofinansowanie projektu &quot;Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych - NanoFun&quot; otrzymało konsorcjum dziewięciu polskich instytucji naukowych od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.</strong> Z pieniędzy uzyskanych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do 2013 roku zostanie zbudowanych 14 nowych laboratoriów, a jedno już istniejące ulegnie modernizacji.

W skład konsorcjum wchodzą: Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, który jest koordynatorem całego projektu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej oraz sześć instytutów Polskiej Akademii Nauk - Instytut Fizyki, Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Biologii Doświadczalnej, Instytut Paleobiologii, Instytut Agrofizyki.

Projekt ma doprowadzić do stworzenia unikalnego w skali kraju Laboratorium Multidyscyplinarnego Nanomateriałów Funkcjonalnych.

Jak można przeczytać na stronie UW, zdaniem dra Jerzego Trzcińskiego, który przygotowywał projekt NanoFun, główną przeszkodą w rozwoju nanotechnologii, biotechnologii i inżynierii kompozytowych materiałów funkcjonalnych w Polsce nie jest brak kadry, lecz nieadekwatna i rozproszona infrastruktura badawcza.

Dr Anna Niedźwiecka - która wraz z dr Trzcińskim przygotowywała projekt NanoFun - wyjaśnia, że większość technik doświadczalnych, które będą wykorzystywane w laboratorium, jest obecnie w Polsce całkowicie niedostępna lub bardzo trudno dostępna. Projekt ma przełamać właśnie tę barierę infrastrukturalną i umożliwić wybitnym polskim naukowcom przeniesienie realizacji ambitnych badań z zagranicy do kraju.

W laboratoriach niemal 100 projektów badawczych będzie prowadziło około 500 naukowców i 1000 studentów.

Naukowcy pracujący w nowych laboratoriach będą opracowywali m.in. podstawy nowych terapii antynowotworowych, antywirusowych, związanych z otyłością, autoimmunoagresją, zaburzeniami mentalnymi. Będą również projektowali nanomateriały magnetyczne do diagnostyki medycznej, hipertermii, celowego dostarczania leków i zastosowań przemysłowych.

Badacze opracują np. technologie produkcji półprzewodników do laserów nowej generacji oraz nanomateriałów do zabezpieczeń magnetycznych w systemach kontroli dostępu, a także będą pracowali nad nanoinżynierią nowoczesnych geomateriałów dla przemysłu budowlanego, wydobywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego oraz nowymi metodami neutralizacji skażeń środowiska i ochrony zasobów wodnych.

Szczegółowe informacje na temat projektu "NanoFun" są dostępne na stronie: www.geo.uw.edu.pl/AKTUALIA/2009/nanobiogeo.pdf oraz www.nanobiogeo.pl EKR

PAP - Nauka w Polsce

agt/ kap/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023