Nauka dla Społeczeństwa

25.09.2023
PL EN
10.08.2009 aktualizacja 10.08.2009

Polacy w 7. PR prowadzą badania nad białkami

<strong>Europejski projekt pt. "Rola białek w fizjologii i patologii" Health-PROT o budżecie ponad 954 tys. euro uzyskał finansowanie w ramach programu szczegółowego Możliwości/Potencjał Badawczy 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej</strong>. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) w Warszawie zamierza poprzez jego realizację osiągnąć status jednego z najważniejszych w regionie ośrodków badań nad białkami. Od strony naukowej działania koordynuje prof. Jacek Kuźnicki. Jak informuje Urszula Wyrzykowska z instytutu, Projekt Health-PROT jest kontynuacją działań podjętych przez MIBMiK w ramach Centrum Doskonałości w Bio-Medycynie Molekularnej, które stworzone zostało w 5. Programie Ramowym.

Naukowcy MIBMiK i ich partnerzy z Wielkiej Brytanii, Litwy, Włoch, Holandii, Niemiec, Norwegii i Francji przeprowadzą wspólne badania nad białkami. Będą analizować enzymy modyfikujące kwasy nukleinowe o potencjalnym znaczeniu biotechnologicznym, kształtowanie neuronów w fizjologicznym i patologicznym rozwoju mózgu, molekularne podstawy rozwoju choroby Alzheimera, związki białek endosomalnych z przekazywaniem sygnałów w komórce oraz białka rzęskowe w patogenezie chorób wywołanych przez nieprawidłową funkcję rzęsek.

Badacze zamierzają organizować warsztaty, seminaria i konferencje, a wyniki badań omawiać na międzynarodowych konferencjach naukowych. Potencjał badawczy MIBMiK zostanie wzmocniony poprzez zatrudnienie dziewięciu doświadczonych naukowców z tytułem doktora, których zadaniem będzie przekazanie wiedzy doktorantom pracującym w instytucie.

Poza typowo naukowymi celami, projekt zawiera również komponent popularyzatorski. MIBMiK nie tylko zaprezentuje publicznie wyniki badań uzyskane w trakcie realizacji projektu, ale również w bardziej dostępny sposób będzie propagował ich bezpośrednie korzyści dla społeczeństwa.

Projekt rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa trzy lata. Od strony administracyjno-finansowej koordynowany jest przez pracowników Działu Współpracy z Zagranicą i Działu Księgowego instytutu, którzy od wielu lat wspierają naukowców w ubieganiu się o środki finansowe na prowadzenie badań.

Zdaniem Wyrzykowskiej, osiągnięcie ambitnych założeń będzie możliwe głównie poprzez zaangażowanie w projekt wszystkich grup badawczych MIBMiK oraz ich partnerów z prężnych europejskich ośrodków, których wybór został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów Komisji Europejskiej.

W europejskim konkursie Możliwości/Potencjał badawczy 7. PR złożono 475 wniosków, w tym 30 z polskich ośrodków naukowo-badawczych. Dofinansowanie uzyskały dwa polskie projekty, drugi pozytywnie oceniony wniosek został złożony przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu i nosi tytuł Animbiogen in EU.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.iimcb.gov.pl/hp . KOL

PAP - Nauka w Polsce

bsz

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023