Ministerstwo Edukacji i Nauki

28.05.2022
PL EN
05.12.2018 aktualizacja 05.12.2018

Gowin o osiągnięciach resortu nauki w ostatnich trzech latach

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas briefingu prasowego "Uniwersytet dla każdego. Ponad 170 mln zł na realizację trzeciej misji uczelni" w siedzibie MNiSW w Warszawie. Fot. PAP/Leszek Szymański Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas briefingu prasowego "Uniwersytet dla każdego. Ponad 170 mln zł na realizację trzeciej misji uczelni" w siedzibie MNiSW w Warszawie. Fot. PAP/Leszek Szymański

Konstytucja dla Nauki, uchwalenie ustaw o innowacyjności i wdrożenie programów na rzecz popularyzacji nauki - to najważniejsze przedsięwzięcia resortu nauki w ciągu ostatnich trzech lat. Realizację filarów swojej strategii podsumował w środę szef resortu nauki Jarosław Gowin.

Podsumowanie rezultatów ogłoszonej przez siebie trzy lata temu strategii wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zaprezentował podczas konferencji nt. rozstrzygnięcia konkursu "Trzecia misja uczelni".

Szef resortu nauki przypomniał, że jego strategię tworzyły trzy elementy: prace nad nową, całościową ustawą o szkolnictwie wyższym; ustawy o innowacyjności oraz społeczna odpowiedzialność nauki.

W ramach filaru społeczna odpowiedzialność nauki resort zrealizował trzy duże projekty: Naukobus (w tym Planetobus), Uniwersytety Młodego Odkrywcy i Uniwersytety Trzeciego Wieku.

"Nauka nie może być wieżą z kości słoniowej. Wieżą z kości słoniowej nie mogą być polskie uczelnie. Nauka jest dla nas, nauka jest dla ciebie, nauka jest dla ogółu społeczeństwa" - mówił w środę wicepremier.

Przypomniał, że z Naukobusów skorzystało prawie 20 tys. dzieci głównie z małych szkół wiejskich, które - jak ocenił - dzięki warsztatowej formie i wykonywaniu prostych eksperymentów w atrakcyjnej pozyskują wiedzę szkolną.

Z kolei działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku skierowaną do seniorów Gowin uznał za "fenomen społeczny". W pierwszej edycji tego programu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) wsparło ponad 100 takich uniwersytetów, a w drugiej - 150. Początkowo projekt prowadzony był przez resort nauki, ale teraz - jak zapowiedział wicepremier - ma go rozwijać Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w sposób "systematyczny i długofalowy".

Do filaru społecznej odpowiedzialności nauki szef resortu nauki zaliczył uniwersytety dla dzieci. "Zajęcia na tych uniwersytetach prowadzą często najwybitniejsi polscy naukowcy i te zajęcia dotyczą najważniejszych problemów naukowych tylko przedstawianych w taki sposób, żeby one były zrozumiałe dla siedmio-, ośmio-, dziewięciolatków" - podkreślił.

"W momencie, kiedy uruchamialiśmy ten program w Polsce funkcjonowało 45 uniwersytetów dla dzieci. Dzisiaj dofinansowujemy 155 takich uniwersytetów. Widać jak ogromne jest zapotrzebowanie" - zwrócił uwagę.

Gowin podsumował też drugi filar wdrażanej przez MNiSW strategii - prace nad nowa ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucji dla Nauki), która weszła w życie od 1 października. "Jestem pewien, że w najbliższych latach bardzo głęboko przeobrazi polskie uczelnie i podniesie poziom kształcenia studentów, podniesie też poziom badań naukowych" - przekonywał minister.

Trzecim filarem strategii szefa resortu nauki były przygotowane we współpracy z innymi resortami, m.in. przedsiębiorczości i finansów, dwie ustawy o innowacyjności - pierwsza weszła w życie na początku 2017 r. Między innymi zniosła ona od 1 stycznia 2017 r. podatek dochodowy od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Nowe przepisy zakładają też możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Gowin ocenił w środę, że według opublikowanych danych GUS widać "znakomite jej efekty" - w postaci 15-procentowego wzrost nakładów na badania i rozwój w 2017 r.

Druga ustawa o innowacyjności weszła w życie w 2018 r. Ustawa poszerza wsparcie dla działalności badawczo-rozwojowej poprzez m.in. zwiększenie ulg B+R czy zakresu działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie, instytuty badawcze i instytuty PAN.

"Tam przede wszystkim są imponujące ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Za każdą złotówkę zainwestowaną we współprace z nauką przedsiębiorca będzie mógł sobie odpisać od podstawy opodatkowania 2 zł. Jestem przekonany, że ta druga ustawa będzie w jeszcze większym stopniu niż ta pierwsza kołem zamachowym innowacyjnej gospodarki" - mówił.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022