Nauka dla Społeczeństwa

24.04.2024
PL EN
05.12.2005 aktualizacja 05.12.2005

Wręczono medale im. Michała Oczapowskiego

<p>Lech Ryszkowski, prof. Jan Krzymański i prof. Maciej Żurkowski otrzymali medale im. Michała Oczapowskiego, przyznane przez <a href="http://bazy.opi.org.pl/raporty/opisy/instyt/13000/i13720.htm">Wydział V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk</a>. Uroczystość odbyła się w poniedziałek w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki.</p>

"Medal im. Oczapowskiego to najwyższe wyróżnienie Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, przyznawane osobom i instytucjom, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju nauki w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa lub weterynarii. To nagroda za całokształt działalności" - podkreśla szef Wydziału V, prof. Andrzej Grzywacz.

Podczas uroczystości wręczono także nagrodę naukową Wydziału V. Otrzymał ją zespół naukowców w składzie: Jacek Osek, Marcin Weiner i Kinga Wieczorek z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach "za cykl prac związanych z badaniami nad shigatoksycznymi szczepami Escherichia coli ze szczególnym uwzględnieniem izolatów grupy 0157".

"Praca dotyczy bakterii występujących u zwierząt, najczęściej u bydła, u których nie wywołują one żadnych objawów chorobowych, natomiast są groźne dla człowieka. Wywołują m.in. krwotoczne zapalenie okrężnicy" - mówi prof. Jacek Osek. Naukowcy opracowali metodę molekularną pozwalającą na identyfikację tych bakterii u zwierząt oraz w żywności.

Nagrodę naukową im. Michała Oczapowskiego przyznano prof. Stanisławowi Brożkowi i dr Maciejowi Zwydakowi z Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie za książkę "Atlas gleb leśnych Polski".

Dyplomem uznania nagrodzono książkę "Kulturotwórcza rola lasu" - prof. Jerzego Wiśniewskiego i nieżyjącego już prof. Bogdana Kiełczewskiego.

Dyplom za wyróżniające wyniki prac badawczych otrzymali dr Tomasz Misztal i dr Katarzyna Romanowicz z Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie za prace badawcze dotyczące "Czynników hormonalnych i żywieniowych modelujących sekrecję LH na poziomie ośrodkowego układu nerwowego u owcy".

Nagrodzono także zespół naukowców z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN pod kierownictwem prof. Jolanty Kurył za prace badawcze dotyczące "Identyfikacji genów markerów związanych z użytkowością świń".

Dyplom uznania za pracę habilitacyjną "Krzyżowanie oddalone i transformacja genetyczna w uzyskiwaniu odporności tytoniu (Nicotiana tabacum L.) na wirusa Y ziemniaka (PVY)" otrzymała doc. dr hab. Teresa Doroszewska z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstawa w Puławach.

PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec-Presch

reo

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024