Nauka dla Społeczeństwa

24.04.2024
PL EN
17.12.2023 aktualizacja 17.12.2023

Szefowie polskich projektów badawczych pojadą do USA

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Sześcioro naukowców wyjedzie do USA dzielić się swoją wiedzą i poszerzać ją dzięki Fulbright STEM Impact Award. Laureaci kierują na uczelniach w Polsce badaniami z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych.

Stypendia zdobyli: dr hab. inż. arch. Magdalena Baborska-Narożny (architektura i urbanistyka) z Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek (informatyka techniczna i telekomunikacja) z Politechniki Warszawskiej, dr hab. Agata Daszkowska-Golec (biologia) z Uniwersytet Śląskiego, dr hab. Maciej Dołęga (matematyka) z Instytutu Matematycznego PAN, prof. dr hab. Józef Dulak (biotechnologia) z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. dr hab. Piotr Szymczak(fizyka) z Uniwersytetu Warszawskiego.

W wybranej amerykańskiej instytucji zrealizują oni kilkutygodniowe projekty badawcze lub dydaktyczne. Rozszerzą swoje kompetencje w zakresie komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych. Przybliżona im zostanie struktura organizacyjna i system finansowy amerykańskich instytucji naukowych.

Stypendyści mogą gościć w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit, organizacji pozarządowej lub innej zatwierdzonej niekomercyjnej instytucji w USA. Będą tam m.in. prowadzili wykłady, seminaria albo warsztaty, przygotowywali programy nauczania i materiały szkoleniowe, albo poprowadzą własne badania naukowe - indywidualnie bądź w ramach zespołu w instytucji goszczącej.

Jedna ze stypendystek, architektka i urbanistka Magdalena Baborska-Narożny poprowadzi na Arizona State University badania dotyczące zrównoważonego podejścia do klimatyzacji obiektów mieszkalnych w miastach. "Upały wzmacniane efektem miejskiej wyspy ciepła mają największe nasilenie na terenach mieszkaniowych najbardziej narażonych na ryzyko ubóstwa energetycznego. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań łączących aspekty techniczne i społeczne wymaga prowadzenia badań o różnej skali, od danych metropolitalnych po wywiady z mieszkańcami" - mówi badaczka cytowana na stronie Politechniki Wrocławskiej. Profesor dąży do zrozumienia dobrostanu mieszkańców w zakresie zabezpieczenia komfortu termicznego, jakości powietrza i zużycia energii.

Z kolei biolog Agata Daszkowska-Golec na Uniwersytecie w Minnesocie będzie analizowała mutanty jęczmienia związane z sygnalizacją kwasu abscysynowego (ABA) w warunkach stresu suszy. "Badanie to jest kluczowe ze względu na rosnącą częstotliwość fal upałów na świecie, które wpływają na produktywność upraw" - czytamy na stronie UŚ.

Prof. Przemysław Biecek będzie prowadził badania na Harvard Medical School, szukając możliwości dalszego rozwoju metod interpretowalnej sztucznej inteligencji w zastosowaniach z obszaru zdrowia. "A jest co testować. W projekcie xLungs opracowaliśmy wiele fantastycznych modeli do segmentacji zmian chorobowych w badaniach tomografii komputerowej klatki piersiowej na największej polskiej bazie badań TK klatki piersiowej" - pisze na swoim profilu LinkedIn naukowiec z Politechniki Warszawskiej.

Dr hab. Maciej Dołęga zajmuje się kombinatoryką algebraiczną i enumeratywną w obszarze funkcji symetrycznych z zastosowaniem do prawdopodobieństwa, teorii reprezentacji i geometrii enumeratywnej.

Prof. Józef Dulak z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ zrealizuje na University of Washington w Seattle projekt w zakresie eksperymentalnych terapii kardiomiopatii w dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD) za pomocą mikrodystrofin - krótszych wersji brakującego w DMD białka. Naukowcy zbadają możliwość połączenia terapii genowej z terapią komórkową, w której kardiomiocyty różnicowane z iPSC mogłyby być genetycznie ulepszone odkrytymi przez nich genami modulującymi - poinformowała uczelnia.

Prof. Piotr Szymczak z Wydziału Fizyki UW dzięki stypendium będzie realizował na Uniwersytecie Minnesota projekt dotyczący procesu karbonatyzacji – jednej z metod pozbywania się nadmiernego dwutlenku węgla z atmosfery. "Karbonatyzacja mineralna, jako metoda sekwestracji dwutlenku węgla, polega na indukowaniu reakcji chemicznej między dwutlenkiem węgla a minerałami zawierającymi magnez lub wapń. Proces ten prowadzi do wiązania CO2 w skałach w postaci stabilnych związków mineralnych. [Metoda] pozwala na długotrwałe lub nawet stałe usunięcie gazu cieplarnianego z atmosfery. Reakcja ta jednak może być zawodna – jej produkty czasami zatykają pory skalne, co prowadzi do zahamowania reakcji" - wyjaśnia profesor cytowany na stronie UW.

Fulbright STEM Impact Award to program dla osób kierujących w Polsce projektami badawczymi z obszarów STEM STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics), z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Akceptowane są wyłącznie projekty z dyscyplin wchodzących w zakres dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.

Nabór wniosków do programu trwał do 26 maja. W tegorocznym konkursie wzięło udział 21 naukowczyń i naukowców. Procedura konkursowa obejmowała ocenę merytoryczną projektu oraz rozmowę kwalifikacyjną z osobami, których wnioski otrzymały najwyższe noty.

Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

kol/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2024