Uczelnie i instytucje

Lublin/ 105. rocznica powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Wspólnota uniwersytetu to grupa ludzi, która emanuje pokojem, dobrocią, miłością – powiedział w piątek rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podczas uroczystości w 105. rocznicę powstania uczelni.

Ks. rektor podczas obchodów na kampusie głównym KUL stwierdził, że "młodzieńczy wigor" uniwersytetu widać w wielu inicjatywach podejmowanych przez studentów, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych, badawczych i administracyjnych. "Nasze dzisiejsze spotkanie to wyraz wdzięczności, uznania i szacunku dla wielu z was, którzy podejmujecie się służby uniwersytetowi na różnych obszarach, na których stawia was Pan" – powiedział.

"Kiedy zastanawiamy się nad sytuacją świata to wszystko, co się dzieje wokół nas, to jest wymiar zewnętrzny, natomiast kiedy brakuje pokoju wewnętrznego, to on emanuje agresję zewnętrzną. Myślę, że nasza wspólnota uniwersytetu to grupa ludzi, która emanuje pokojem, dobrocią, miłością" – powiedział rektor. Czasami możemy mieć różne zdania, ale - dodał - tak jak w rodzinie chodzi o to, żeby "iść za tym, co łączy, a omijać to, co może nas dzielić".

Następnie rektor pokroił tort, którym poczęstowali się zgromadzeni studenci i pracownicy uczelni. Spotkaniu towarzyszył koncert przygotowany przez wykładowców i studentów muzykologii KUL.

Wcześniej w piątek na uczelni odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Carlowi A. Andersonowi, amerykańskiemu prawnikowi, urzędnikowi państwowemu i nauczycielowi akademickiemu.

Prof. Anderson - zakomunikował KUL - był specjalnym asystentem prezydenta Ronalda Reagana i dyrektorem White House Office of Public Liaison. Przez niemal dekadę był członkiem Amerykańskiej Komisji Praw Obywatelskich. Był profesorem prawa rodzinnego w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, założycielem, wiceprezydentem i dziekanem amerykańskiego oddziału Papieskiego Instytutu Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie.

Papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI powoływali prof. Andersona do komisji watykańskich, w tym do Papieskiej Rady ds. Rodziny. Był audytorem na czterech światowych synodach biskupów. Papież Benedykt XVI powołał go również do zarządu Banku Watykańskiego, a papież Franciszek mianował go członkiem Papieskiej Akademii Życia. W latach 2000-2021 był Najwyższym Rycerzem Zakonu Rycerzy Kolumba.

KUL został założony w 1918 r. z inicjatywy ówczesnego rektora Akademii Duchownej w Petersburgu ks. Idziego Radziszewskiego, który był pierwszym rektorem tej nowej wtedy uczelni w Lublinie. Według założyciela, uniwersytet miał uprawiać badania we wszystkich dziedzinach wiedzy w duchu harmonii nauki i wiary, kształtować kadrę inteligencji katolickiej, zdolną do kierowania życiem kraju, przyczyniać się do pogłębiania świadomości religijnej w społeczeństwie. Katolicyzm polski uważał ks. Radziszewski za powierzchowny, wymagający odrodzenia, od tego uzależniał zachowanie odzyskanej wolności.

Początkowo uruchomiono cztery wydziały: Teologiczny, Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych, Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz Nauk Humanistycznych. W 1920 r. uczelnia zyskała własną siedzibę, do dziś używany podominikański gmach przy Alejach Racławickich w Lublinie.

Przed wybuchem II wojny światowej kadra naukowa KUL liczyła 67 osób, a studentów było niespełna 1,5 tys. Po wojnie, do zmiany ustroju w Polsce w 1989 r., pozostawał KUL specyficzną uczelnią, otwarcie przyznającą się do katolicyzmu, niezależną od obowiązującej ideologii.

Ponad 20 lat Katedrą Etyki KUL kierował Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Nie zaprzestał pracy na lubelskiej uczelni także wtedy, gdy został biskupem, metropolitą krakowskim, a potem kardynałem. Jako papież Jan Paweł II odwiedził KUL raz, w 1987 r.

Obecnie KUL kształci ok. 9 tys. studentów, z czego ponad 800 to osoby z zagranicy, z 55 krajów. W październiku br. kształcenie na pierwszym roku rozpoczęło 3 tys. osób. Nauka prowadzona jest na ponad 100 kierunkach i specjalnościach z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, technicznych i przyrodniczych, teologicznych, filozoficznych, prawnych i medycznych.(PAP)

Autor: Piotr Nowak

pin/ mir/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera