Uczelnie i instytucje

Lublin/ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zainaugurował 79. rok akademicki

23.10.2023. Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. PAP/Wojtek Jargiło
23.10.2023. Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. PAP/Wojtek Jargiło

Około 16 tys. studentów i ponad 2,7 tys. pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zainaugurowało w poniedziałek rok akademicki 2023/2024. Zdaniem wiceministra finansów Artura Sobonia, uczelnia stanowi jeden z filarów akademickiego Lublina.

Wiceminister Soboń podczas uroczystej inauguracji w auli Wydziału Prawa i Administracji UMCS stwierdził, że UMCS jest największą publiczną uczelnią we wschodniej Polsce i stanowi jeden z filarów akademickiego Lublina. "Akademicki Lublin jest czymś, co z całą pewnością nas wszystkich jednoczy. Mogą państwo liczyć zawsze na nasze jednomyślne wsparcie" – powiedział, nawiązując do obecności parlamentarzystów, którzy pojawili się na uroczystości.

Podczas inauguracji odczytano listy z życzeniami skierowane do społeczności UMCS przez prezydenta Andrzeja Dudę, premiera Mateusza Morawieckiego, marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

"Z nowymi siłami podejmują państwo dzieło gromadzenia, przetwarzania i przekazywania wiedzy, czyli umacniania jednego z głównych fundamentów pomyślności Rzeczypospolitej i naszej obywatelskiej wspólnoty, a w szerszej perspektywie – także całej ludzkości" – napisał prezydent Duda.

Nawiązując do trwającego roku kopernikańskiego prezydent stwierdził, że jego spuścizna przypomina "o osiągnięciach naszej nauki w różnych okresach dziejów i różnych dziedzinach". "Dokonania polihistora z Fromborka skłaniają do domysłu nad jednością nauki i jednością uniwersytetu, jako wspólnoty różnych fakultetów. Utrzymywanie tej wspólnoty i jej umacnianie jest szczególnym wyzwaniem w czasach daleko posuniętej specjalizacji badań" – wskazał prezydent przypominając, że "epokowe odkrycie Kopernika bardzo długo musiało czekać na przełamanie oporów i akceptację ze strony ówczesnych autorytetów".

Także dziś – zauważył prezydent - zdarza się, że praca uczonego wymaga "pójścia pod prąd" dominującej opinii, ekspertów i podjęcia ryzyka w imię "najwyższej wartości, jaką w nauce jest prawda". "Ufam, że profesorowie polskich uczelni będą zachęcać swoich studentów i doktorantów do intelektualnej samodzielności, odwagi i wytrwałości, bo to one są koniecznym warunkiem osiągania wyników wyrastających ponad przeciętność" – napisał.

Jak podał prezydent, przed uczelniami – jako miejscem formowania "szeroko rozumianych elit narodowych" - stoi ważne zadanie nauki otwartości na świat i miłości do ojczyzny. "Szkoły wyższe są miejscem formowania przyszłych pracowników nauki, nauczycieli i wysoko wykwalifikowanych specjalistów, a mówiąc najogólniej: szeroko rozumianych elit narodowych" – napisał prezydent dodając, że uczelnie powinny być w jeszcze wyższym stopniu miejscem działania różnorodnych organizacji studenckich, spotkań dyskusyjnych i imprez artystycznych.

Prezydent podał, że w toku blisko tysiącletniej historii szkolnictwo wyższe i nauka przeszły ogromne przeobrażenia, ale zasadnicze powołanie wspólnoty badaczy i studentów – poszukiwanie prawdy we wszystkich dziedzinach wiedzy – pozostaje niezmienione. "Nauka i nauczanie zyskały współcześnie niespotykaną wcześniej doniosłość. Nie ma już chyba dziedziny życia indywidualnego i społecznego, która byłaby niezależna od nauki i stosowania jej ustaleń" – zauważył.

Marszałek Grodzki napisał w liście, że wkład UMCS w kształtowanie polskiego życia naukowego jest nie do przecenienia. "Znakomicie łączycie Państwo tradycje akademickie z nowoczesnością, stale poszerzacie potencjał i zaplecze badawcze oraz ofertę edukacyjną" – wskazał dodając, że szczególny szacunek budzi wsparcie udzielone wielu ukraińskim studentom i wykładowcom akademickim.

Premier Morawiecki odwołał się do roku kopernikańskiego oraz przytoczył przykłady rozwijania współpracy między ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Życzył społeczności UMCS, żeby nowy rok akademicki był czasem spełniania ambicji badawczych, pasji i wykorzystania szans.

Szef MEiN zwrócił uwagę na wagę rozwoju akademickości również w mniejszych miastach, aby "młodzi ludzie mieli równe szanse na rozwój". "Krajowe uczelnie dostosowują ofertę edukacyjną do zmieniającej się rzeczywistości i coraz bardziej wymagającego rynku pracy" – napisał Czarnek.

Podczas ceremonii immatrykulowano studentów, uczestników szkół doktorskich i wręczono Nagrodę im. Jerzego Giedroycia ustanowioną przez Senat UMCS w 2001 r., przyznawaną za badania nad dziedzictwem paryskiej "Kultury" lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki. Wyróżnienie otrzymał Grzegorz Piątek za książkę pt. "Gdynia obiecana. Miasto, modernizm, modernizacja 1920-1939".

Tytuł najlepszego absolwenta, złoty medal i nagrodę pieniężną przyznano Joannie Knap z Wydziału Artystycznego UMCS.

Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski wskazał, że na uczelni studiuje ok. 16 tys. osób, w tym ponad 7,5 tys. przyjęto podczas tegorocznej rekrutacji. Kształci się tu ponad 1,8 tys. obcokrajowców, z czego w tym roku przyjęto ok. 850 osób z 43 krajów m.in. z Ukrainy, Indii, Tanzanii, Azerbejdżanu. Uniwersytet zatrudnia 2770 osób, w tym ponad 1520 nauczycieli akademickich.

Mówiąc o osiągnięciach UMCS rektor wskazał m.in. wyniki procesu ewaluacji działalności naukowej. Spośród 23 ocenianych dyscyplin najwyższą kategorię A+ otrzymała archeologia, 11 dyscyplinom przyznano kategorię A, 10 - kategorię B+ oraz jednej - kategorię B.

UMCS został powołany 23 października 1944 r. dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, jako uczelnia państwowa z czterema wydziałami: lekarskim, przyrodniczym, rolnym i weterynaryjnym. W kolejnych latach swego istnienia UMCS przeszedł wiele reorganizacji - powstawały nowe wydziały i kierunki studiów, zwiększała się liczba studentów. W 1950 r. wydzielono z uczelni wydziały lekarski i farmaceutyczny, które dały początek Akademii Lekarskiej – obecnie to Uniwersytet Medyczny. Natomiast w 1955 r. wydzielono z UMCS wydziały rolny, weterynaryjny i zootechniczny, z których utworzono Wyższą Szkołę Rolniczą - obecnie to Uniwersytet Przyrodniczy. Od utworzenia uczelni naukę na UMCS ukończyło ponad 267 tys. absolwentów.(PAP)

Nauka w Polsce, Piotr Nowak

pin/ mir/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera